Publicerad: 2017-03-23 15:07 | Uppdaterad: 2017-03-24 14:36

Drottning Silvia diplomerade nya Silvialäkare

Diplomering av Silvialäkare 2017. Foto: Yanan Li/Silviahemmet.

Den 22 mars diplomerades sju nya Silvialäkare som har utbildats i demensvård i ett samarbete mellan NVS och Silviahemmet. Diplomeringen hölls under Silviahemmets Stora Inspirationsdag som också Drottning Silvia deltog i.

Silvialäkarna utgör den tredje kullen som har genomgått Karolinska Institutets magisterutbildning i demensvård, som ges vid NVS. Flera inspirerande föreläsningar inom temat demens hölls också under dagen, bland annat av Eric Westman, forskare inom hjärnavbildande tekniker och universitetslektor vid NVS inom neurogeriatrisk bildanalys.

Utöver utbildningen för läkare ger NVS:s också en magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Eric Westman. Foto: Yanan Li/Silviahemmet.