Publicerad: 2021-08-17 16:32 | Uppdaterad: 2023-07-10 10:56

Doktorander och handledare inom vård och hälsovetenskap den 7 oktober 2021 på campus

Här finns bilder från Doktorand- och handlardagarna den 7 oktober med PUF-V och FiH som arrangörer. Syftet med dagen var att doktorander och handledarna skulle träffas och umgås.Studenter som sitter i en föreläsningssal
Annika Clemes Foto: Annika Clemes

Fokus var på att doktoranderna skulle träffa varandra och sina handledare och Kliniska interventioner och metoder för implementering av två olika föreläsare, se längst ner. 

Studenter som sitter i en föreläsningssal
Annika Clemes Foto: Annika Clemes

Baserat på den återkoppling vi fick från deltagarna, var det en lyckad dag med mycket nyttig information. 

Studenter som sitter i en föreläsningssal
Annika Clemes Foto: Annika Clemes

Presentationer 

Ann Catrine Eldh är docent vid Linköping universitet. Med en bakgrund i healthcare improvement, är hennes forskning primärt inriktat på kunskapsimplementering och patientdeltagande.  

Ämne: Kliniska interventioner, implementeringsinterventioner och det potentiella grå området emellan dem - diskusson. Läs gärna hennes dokument längst ner på sidan

Jemma Hawkins är lektor från Cardiff School of Social Sciences, Wales, Storbritannien,  där hon jobbar vid Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement (DECIPHer). Hon ansvarar för Centrets forskningsprogram när det gäller metod för hälsointerventions forskningsmetoder. 

Ämne: Evaluation implications of complex systems thinking

 

Kontakt

Susanne Guidetti Professor/Arbetsterapeut