Publicerad: 2022-09-09 15:15 | Uppdaterad: 2022-09-09 15:15

Deltagare från KI:s första multiprofessionella demensutbildning diplomeras på Drottningholm

På Drottningholms Slottsteater diplomerades den 6 september 2022 två tandläkare, tre tandhygienister och en logoped i en högtidlig diplomeringsceremoni med H.M. Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets multiprofessionella uppdragsutbildning om kognitiv svikt som ges i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Kursen Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer ger 15 hp och ges helt på distans.

”Demenssjukdom från cell till samhälle är en ny kurs som KI tagit fram tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet. Den är den första i sitt slag som ger ett multiprofessionellt perspektiv på demens och en möjlighet att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar”, sa Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet under sitt tal.

Sveriges första tandläkare, tandhygienister och logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet. Läs mer om utbildningen Demenssjukdom från cell till samhälle. H.M. Drottningen med Silviahemmets rektor, KI:s rektor lärare och examinerade logopeden Sara St
Sveriges första tandläkare, tandhygienister och logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet. H.M. Drottningen med Silviahemmets rektor, KI:s rektor lärare och examinerade logopeden Sara Stormoen, tandhygienisterna Annette Nordström, Maria Söråker och Nathalie Sheerin samt tandläkaren Christer Stenvinkel. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.
Sara Stormoen, Sveriges första logoped med diplom från Silviahemmet.
Sara Stormoen, Sveriges första logoped med diplom från Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Logopeden Sara Stormoen är en av kursdeltagarna som diplomerades under ceremonin. ”Det är en stor ära att få kunna titulera sig Sveriges första logoped med diplom från Silviahemmet. Jag ser fram emot att tillsammans med andra professioner arbeta för att ge högsta möjliga livskvalitet till äldre”, sa Sara under sitt tal.

Tandhygienisten Annette Nordström är en annan deltagare som diplomerades under ceremonin: ”Jag förstår mer om vilka olika kognitiva funktioner som begränsas vid olika demenssjukdomar och i vilka faser som dessa inträder. Med dessa kunskaper så har jag nya verktyg som hjälper mig i mitt arbete.”

Nästa omgång av Demenssjukdom från cell till samhälle startar i september 2023.

Karolinska Institutet erbjuder även tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet en magisterutbildning för arbets- och fysioterapeuter och en Magisterutbildning för läkare.