Publicerad: 2017-02-15 12:55 | Uppdaterad: 2021-09-20 08:27

Debatt: Fel mäta samverkan anser universitetsrektorer

Dekorativ bild.
N/A Foto: Getty Images

I dag skriver sex rektorer i en debattartikel att regeringen prioriterar fel när det gäller incitament för att främja samverkan. Karolinska Institutets vikarierande rektor, Karin Dahlman-Wright, är en av undertecknarna.

Regeringen vill fördela delar av basanslagen till forskning utifrån uppmätt prestation inom samverkan. Detta apropå att forskningspropositionen betonar vikten av samverkan, och en slutrapport från Vinnova, som remitterats till lärosätena.

”Vi välkomnar politiska initiativ som stimulerar och underlättar lärosätenas möjlighet att utveckla samverkan med andra aktörer och den starka betoningen av samverkan i propositionen är i flera avseenden väl motiverad. Men man börjar i fel ände. Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ för samverkan.” skriver rektorerna.