Publicerad: 2023-10-11 12:03 | Uppdaterad: 2023-10-11 12:05

De tilldelas silvermedaljen 2023

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

KI-forskarna Gunnar Nilsson och John Skår tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Forskarna mottar sina medaljer vid högtiden för Nit och Redlighet i februari 2024.

Engagerad i pedagogisk utveckling

Porträtt av Gunnar Nilsson.
Gunnar Nilsson. Foto: Stefan Zimmerman.

Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), får silvermedaljen för en mångsidig och framgångsrik karriär inom medicin, utbildning och forskning samt en viktig roll i att utveckla samarbetet mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Gunnar Nilsson har gjort stora insatser för utveckling och ledning av högre utbildning genom medverkan i ett flertal arbetsgrupper och uppdrag. Han var tidigt engagerad i att utforma en radikalt ny läkarutbildning som startade 2007 och fick därefter ansvaret som programdirektor med ansvar för dess implementering, samtidigt med uppdrag som biträdande prefekt och sektionschef vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Som programdirektor ansvarade han i samverkan med Region Stockholm bland annat för uppbyggnaden av verksamhetsförlagt utbildning (VFU) vid i stort sett regionens alla vårdcentraler. Han belönades 2013 med KI:s pedagogiska pris och är sedan dess ledamot i Pedagogiska akademin.

Därefter hade Gunnar Nilsson under fyra år uppdrag som prodekan för utbildning med ett särskilt ansvar för bland annat internationell utbildning, uppdragsutbildning och samordning av enheterna för pedagogisk utveckling.

Efter uppdraget som prodekan fortsatte engagemanget för utbildning, bland annat i rollen som ordförande i Docenturutskottet där Gunnar hade ett särskilt uppdrag att ta fram och införa ett nytt regelverk för docentur vid KI.

Gunnar Nilssons har haft ett långt engagemang i samverkan med Region Stockholm, med visionen att primärvården skall nå sin fulla potential inom såväl hälso- och sjukvård som forskning och undervisning. Han var i början av 2010-talet verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) – ett samarbete mellan KI och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Drivande bakom Hagastaden 

Porträtt av John Skår.
John Skår. Foto: Ulf Sirborn.

John Skår, professor emeritus vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), tilldelas silvermedaljen för sina omfattande, nydanande och avgörande insatser för KI vad gäller nyttiggörande av kunskap genom ett stort antal samverkansinitiativ – inte minst vad gäller initiativet till och arbetet med vad som idag är Hagastaden.

John Skår kom till KI år 1996 för att leda den nya enheten Centrum för medicinska innovationer (CMI) och som professor i biomedicinsk innovationsvetenskap. Han kom att spela en viktig roll genom att utveckla forskning och utbildning inom flera nya områden och bidrog därmed till KI:s infrastruktur.

Han introducerade nya kompetenser och teknologier och initierade och genomförde flera nationella och internationella samverkansprojekt.

Med betydande ekonomiskt stöd från Teknikbrostiftelsen och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-Stiftelsen) initierade och genomförde CMI många innovativa projekt med samhällskomponenter, inklusive projektet Stockholm Biocity, som ledde till skapandet av Hagastaden som en central nod för livsvetenskaplig forskning och innovation.

John Skår och CMI byggde framgångsrika samarbeten med företag och organisationer. Ett framstående projekt var Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK), som adresserade hörselhälsa och kommunikation och involverade samarbete med Hörselskadades riksförbund.

Inom områdena utbildning och forskarutbildning var John Skår drivande i flera projekt, bland annat i etableringen av nya områden inom forskning och utbildning, såsom bioinformatik, bioentreprenörskap, hälsoinformatik, bioteknik och samt införandet av ämnet Medical Management (medicinsk innovations- och organisationskunskap).

Medical Management Center (MMC) vid LIME har sedan dess blivit ett nationellt kunskaps- och kompetenscenter med stor nytta för KI och samhället.

Silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma i fråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet. I första hand är Silvermedaljen avsedd för intern mottagare men kan även delas ut till extern mottagare.