Publicerad: 2020-09-21 09:00 | Uppdaterad: 2020-09-24 10:38

De första åtta månaderna av Sveriges covid-19-strategi

Jonas Ludvigsson. Photo: Alexander Donka
Professor Jonas Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

Sverige valde en annan covid-19-strategi än många andra länder. I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Acta Paediatrica, presenterar Jonas F Ludvigsson, en detaljerad tidslinje för hur Sverige hanterade covid-19 under de första åtta månaderna 2020.

Den 30 januari definierade världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 som ett hot mot människors hälsa och den 11 mars uppgraderades covid-19 till pandemi. Sedan dess har många länder vidtagit omfattande mått och steg för att stoppa smittspridningen medan Sverige valt en mjukare linje utan total nedstängning av samhället.

Genom att kontakta myndigheter och läsa deras webbsidor samt rapporter har Jonas Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, konstruerat en tidslinje över den svenska covid-19 strategin.

– De viktigaste svenska aktörerna under pandemin var Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringen. Utbildningsdepartementet var viktiga för utformningen av skolgången under pandemin. Bland aktörer som omvandlade strategi till praktisk handling finns Länsstyrelser, regioner, och kommuner”, säger Ludvigsson.

Svenska grundlagen

Ludvigsson pekar också ut den svenska grundlagen som viktig i sammanhanget och att svenska ministrar inte har rätt att detaljstyra myndigheter på samma sätt som i vissa andra länder. Det finns också en maktfördelning mellan regering och kommuner som påverkat Sveriges hantering av covid-19. Kommunerna har till exempel ansvar för äldreboenden.

Sveriges pandemistrategi var mjukare än i många andra länder som stängde ned sina samhällen helt. Sveriges mål var att bromsa, inte att helt stoppa smittan.

– Fysisk (social) distansering rekommenderades i samhället, men var obligatorisk på kaféer, restauranger och vid events. Besöksförbud infördes på äldreboenden. Grundskolor och daghem hölls öppna, medan gymnasieskolorna stängdes i tre månader. I Sverige satte man inte hela hushåll i karantän och munskydd rekommenderades inte utanför sjukvården och äldrevården.

Artikelns fokus är en tidslinje för Sveriges covid-19-strategi. Tidslinjen kan laddas ned här i pdf-format. Artikeln ger också förslag på hur covid-19 kan definieras inom registerforskning.

Publikation

JF Ludvigsson. The first eight months of Sweden’s COVID-19 strategy and the key actions and actors that were involved. Acta Paediatrica 2020.

Grafik över tidslinjen

Tidslinje för Sveriges Covid-19 strategi, del 2
Ludvigsson, Acta Paediatrica 2020 del 1. Grafik: Marek Skupinski
Ludvigsson, Acta Paediatrica 2020 del 2.  Grafik: Marek Skupinski
Ludvigsson, Acta Paediatrica 2020 del 2. Grafik: Marek Skupinski

Jonas Ludvigsson

Professor professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus