Publicerad: 2024-04-22 16:11 | Uppdaterad: 2024-04-24 13:31

Davide Liborio Vetrano får MSCA Doctoral Networks projektbidrag

dekorativ bild
Foto: eko pramono from Pixabay

Davide Liborio Vetrano får EU-finansiering inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks för sitt projekt med titeln "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)". Europeiska kommissionen finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att främja toppforskares karriärer genom rörlighet och innovativ doktorand- och postdoktorutbildning. Projektet kommer att starta 2025 och Davide Liborio Vetrano är ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.

Porträttbild på Davide Liborio Vetrano i blå skjorta mot ljus bakgrund.
Davide Liborio Vetrano. Privat foto.

Målet med MSCA:s doktorandnätverk är att genomföra doktorandprogram genom partnerskap mellan universitet, forskningsinstitut och forskningsinfrastrukturer, företag, inklusive små och medelstora företag, och andra socioekonomiska aktörer från olika länder i och utanför Europa.

Från och med 2025 kommer Davide Liborio Vetrano, som är huvudansvarig forskare vid Karolinska Institutet, att få 595 000 euro (av 4,5 euro för hela projektet) för att finansiera två doktorandtjänster under en treårsperiod.

Berätta om ditt projekt

– Projektet "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)" involverar tio institutioner från fem europeiska länder och kommer att ge stöd till 17 doktorander för att främja den nuvarande förståelsen av skörhet och tillhandahålla innovativa lösningar på hur hälsosamt åldrande kan uppnås.

Det är ett tvärvetenskapligt och translationellt projekt som omfattar djurförsök och analys av stora kliniska kohorter. UNION:s övergripande mål är att utforska de molekylära och cellulära mekanismer i åldrandet som predisponerar individer för att utveckla skörhet och leva ett längre liv med skör hälsa.

Vad innebär bidraget för dig?

– Enligt en av mina forskningslinjer kommer de två doktorandprojekten som genomförs vid KI att fokusera på undersökningen av den biologiska signaturen (det vill säga åldersrelaterade biomarkörer i blodet) hos äldre personer med multimorbiditet som upplever sämre hälsoutveckling än andra, inklusive utveckling av skörhet och demens, ovanpå komplexa kliniska bilder med flera samtidiga sjukdomar. Detta kommer att åstadkommas genom att utnyttja högkvalitativa data från SNAC-K-kohorten och validera resultaten i andra kliniska kohorter i Tyskland och Storbritannien.

– Det finansiella stödet kommer att göra det möjligt för mig att utöka min forskningsinriktning, komma närmare resultat med påtagliga effekter och handleda två yngre kollegor som är angelägna om att lära sig nya saker tillsammans.

Det finns nio andra institutioner från Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland som är delaktiga i projektet.