Publicerad: 2022-11-22 15:44 | Uppdaterad: 2022-11-23 10:02

David Marlevi får ERC:s startanslag för projekt om avbildning av kardiovaskulära tryckgradienter

Porträtt på David Marlevi.
David Marlevi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Foto: Ulf Sirborn

Vi gratulerar David Marlevi vid forskargruppen för klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som är en av tre forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant 2022.

Syftet med ERC:s startanslag är att stödja särskilt framstående och begåvade forskare tidigt i karriären, med särskilt fokus på forskning med banbrytande karaktär. David Marlevi tilldelas nu 1,6 miljoner euro fördelat över fem år för sitt projekt kallat MultiPRESS.

– Jag är oerhört tacksam och stolt för startanslaget från ERC. Det kommer ge oss en fantastisk möjlighet att ta reda på mer om blodtrycksförändringar genom tidigare oåtkomliga delar av hjärt-kärlsystemet. Anslaget kommer också ge oss möjligheten att utforska hur blodtrycksförändringar kan prediktera tidig sjukdom hos olika utsatta patientgrupper, så som hjärtsvikt och stroke, säger David Marlevi.

– Det långsiktiga och omfattande stödet som ERC innebär är jätteviktigt för att kunna utforska den här typen av mer utmanande, translationell forskning, med en förhoppning om direkt klinisk inverkan vid projektslut, fortsätter han.

David Marlevi, forskare inom medicinsk bildgivning, anslöt till klinisk fysiologi och Karolinska Institutet under hösten 2021 efter att tidigare ha arbetat som postdoktor inom kardiovaskulär avbildning på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA.

Projekttitel: Multiscale imaging of cardiovascular pressure gradients – a paradigm shift in hemodynamic risk prediction (MultiPRESS)

Kort sammanfattning: Hjärtat och blodomloppets huvudsakliga uppgift är att förse kroppen med blod. Denna fördelning av blod till kroppens olika organ styrs i stor utsträckning av lokala förändringar i blodtryck, och uppmätning av sådana blodtrycksförändringar är centralt för diagnostik och behandlingsplanering för en rad olika hjärtkärlsjukdomar. Trots detta återstår en rad sjukdomar där skattning av blodtrycksförändringar inte är möjlig med nu existerande metoder.

Målet med MultiPRESS-projektet är att utveckla en ny typ av medicinsk bildtagning, där kombination av avancerad magnetisk resonanstomografi (4D Flow MRI), AI-driven superupplöst bildåtergivning, och fysikbaserad bildanalys tillsammans möjliggör för skattning av blodtrycksförändringar genom tidigare oåtkomliga hjärt-kärlutrymmen. MultiPRESS kommer på detta sätt att öppna upp för ny och förbättrade diagnostisk, med kliniska studier planerade för patienter med olika avancerade hjärt-kärlsjukdomar.

Startanslaget från European Research Council (ERC StG) riktar sig till yngre, framgångsrika forskningsledare och har som syfte stötta dessa i arbetet med att bygga upp sin forskargrupp och en oberoende forskningslinje. Totalt delar ERC i år ut sitt prestigefulla startanslag till 408 unga forskningsledare från hela världen. Anslaget omfattar för närvarande upp till 1,5 miljoner Euro fördelat över fem års tid. Sammanlagt investerar ERC i år 636 miljoner euro på unga forskningsledare.