Publicerad: 2022-11-22 12:10 | Uppdaterad: 2022-11-22 12:16

Tre KI-forskare får ERC:s startanslag 2022

Porträtt på David Marlevi, Enric Llorens och Onur Dagliyan.
David Marlevi, Enric Llorens och Onur Dagliyan får ERC:s startanslag 2022. Foto: Ulf Sirborn, Privat

David Marlevi, Enric Llorens och Onur Dagliyan tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2022. Forskningsprojekten handlar om medicinsk bildtagning för skattning av blodtrycksförändringar, självläkande skadade vävnader hos däggdjur och molekylär teknologi för cellulära kretsar.

Startanslaget från European Research Council (ERC StG) riktar sig till yngre, framgångsrika forskningsledare och har som syfte stötta dessa i arbetet med att bygga upp sin forskargrupp och en oberoende forskningslinje. Totalt delar ERC i år ut sitt prestigefulla startanslag till 408 unga forskningsledare från hela världen. Anslaget omfattar för närvarande upp till 1,5 miljoner Euro fördelat över fem års tid. Sammanlagt investerar ERC i år 636 miljoner euro på unga forskningsledare.

Här är de tre projekten på KI som tilldelas ERC StG:

Medicinsk bildtagning för skattning av blodtrycksförändringar

Forskningsledare: David Marlevi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Projekttitel: Multiscale imaging of cardiovascular pressure gradients – a paradigm shift in hemodynamic risk prediction (MultiPRESS)

Sammanfattning: Hjärtat och blodomloppets huvudsakliga uppgift är att förse kroppen med blod. Denna fördelning av blod till kroppens olika organ styrs i stor utsträckning av lokala förändringar i blodtryck, och uppmätning av sådana blodtrycksförändringar är centralt för diagnostik och behandlingsplanering för en rad olika hjärtkärlsjukdomar. Trots detta återstår en rad sjukdomar där skattning av blodtrycksförändringar inte är möjlig med nu existerande metoder.

Målet med MultiPRESS-projektet är att utveckla en ny typ av medicinsk bildtagning, där kombination av avancerad magnetisk resonanstomografi (4D Flow MRI), AI-driven superupplöst bildåtergivning, och fysikbaserad bildanalys tillsammans möjliggör för skattning av blodtrycksförändringar genom tidigare oåtkomliga hjärt-kärlutrymmen. MultiPRESS kommer på detta sätt att öppna upp för ny och förbättrade diagnostisk, med kliniska studier planerade för patienter med olika avancerade hjärt-kärlsjukdomar.

Självläkande skadade vävnader hos däggdjur

Forskningsledare: Enric Llorens vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Projekttitel: Rewiring gene regulatory circuits to enhance central nervous system repair (EnhanceRegen)

Sammanfattning: Regenerativa arter kan själv läka sina skadade vävnader genom att återaktivera utvecklingsgenuttrycksprogram med hög spatiotemporal precision. Tyvärr har det centrala nervsystemet (CNS) hos däggdjur förlorat denna förmåga. Detta ERC-projekt syftar till att koppla om genuttryck i CNS-resident däggdjursceller med hjälp av syntetiskt reglerande DNA för att ge dem regenerativ kapacitet.

Ny molekylär teknologi för cellulära kretsar

Forskningsledare: Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Projekttitel: Engineered Control of Cellular Circuits

Sammanfattning: Proteinsignalering i celler samordnas exakt i tid och rum. Liksom många andra celltyper använder enskilda neuroner inom neuronala kretsar genetiskt kodade molekylära nätverk för att fatta komplexa beslut. Detta ERC-finansierade forskningsprojekt syftar till att skapa nya molekylära tekniker som möjliggör undersökning av spatiotemporal dynamik hos proteiner i neuronala kretsar.