Publicerad: 2019-08-07 08:45 | Uppdaterad: 2019-09-30 07:50

Cirkadisk biologi viktig faktor för att förbättra läkemedelseffekten och minska läkemedels giftighetsgrad

Cirkadisk biologi håller på att bli en viktig faktor för att förbättra läkemedelseffekten och minska läkemedels giftighetsgrad.

Barbara Canlon. Foto: Ulf Sirborn.

I en artikel som publiceras i tidskriften Cell Metabolism diskuterar forskare specialiserade inom ämnet, däribland Barbara Canlon och Christopher Cederroth vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI, och två av 2017 års nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Michael Rosbash and Michael Young, betydelsen av cirkadisk biologi som sällan tagits hänsyn till i prekliniska studier.

– Detta är dock av stor betydelse för folkhälsan. De flesta djur som används för forskningen är gnagare, som är som mest aktiva under natten, och experimenten utförs oftast under deras inaktiva fas, säger Barbara Canlon.

– Att utföra forskning på gnagare kan därför vara missvisande eftersom över 50 % av gnagarnas cirkadiska gener är som mest aktiva under natten, fortsätter hon.

– Hur tillförlitliga är utfall som mäts på gnagare under deras inaktiva fas? Är det sannolikt att dessa prekliniska fynd kan översättas/överföras till människan?

Publikation

Medicine in the Fourth Dimension
Cederroth c, Albrecht U, Bass J, Brown SA, Dyhrfjeld-Johnsen J, Gachon F, Green CB, Hastings MH, Helfrich-Förster C, Hogenesch J, Lévi F, Loudon A, Lundkvist GB, Meijer JH, Rosbash M, Takahashi JS, Young M, Canlon B.
Cell Metabolism 6 August 2019, Volume 30 (p. 238-250), https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.06.019

 

Kontakt

Barbara Canlon Professor