Publicerad: 2015-08-24 08:15 | Uppdaterad: 2015-08-24 14:04

Celler i blodkärlen hjälper tumörer undkomma immunsystemet

En studie från Karolinska Institutet är den första som föreslår att celler i tumörens blodkärl bidrar till en miljö som skyddar cancercellerna från tumördödande immunceller. Resultaten, som publiceras i Journal of the National Cancer Institute, kan bidra till utvecklingen av bättre immunbaserade cancerbehandlingar.

Immunbaserade behandlingar, som stärker kroppens egen förmåga att bekämpa cancer, har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och gett intressanta behandlingsresultat, särskilt vid malignt melanom. Trots det är det många patienter som inte svarar på immunbaserade behandlingar.

Fynden i den aktuella studien tyder på att tumörpericyter, en cell som finns i tumörens blodkärl, har stor påverkan på tumörmiljön och hjälper cancercellerna att undkomma upptäckt av immunförsvaret.

– En ökad förståelse för hur tumörpericyter, maligna celler och immunsystemet samspelar kan vara till hjälp vid utvecklingen av mer individualiserade och effektiva behandlingsstrategier, säger Guillem Genové vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, som är ansvarig för studien.

Tumörer håller sig undan från immunsystemet på flera olika sätt, varav ett är genom att rekrytera så kallade "myeloid-deriverade suppressorceller" (MDSC). MDSC dämpar mördar-T-cellers förmåga att förstöra cancerceller. Det är känt att ju fler MDSC som finns vid tumören, desto sämre prognos eller behandlingssvar för patienten. Tumörer släpper ifrån sig signalmolekyler, exempelvis interleukin-6 (IL-6), som hjälper till att locka dit MDSC, men mekanismen bakom tumörers utsöndring av IL-6 är relativt okänd.

Större antal pericyter

Forskarna fann att ju större antal pericyter, desto mer "normalt" utseende hade tumörmiljön. På motsatt sätt var färre pericyter kopplat till förändrad mikromiljö, högre IL-6-uttryck från cancercellerna och fler MDSC. Forskarna identifierade också en undergrupp av bröstcancerpatienter som hade färre pericyter och ökat antal MDSC, vilket var korrelerat till sämre prognos och mer aggressiva egenskaper hos tumören.

– Vårt arbete pekar på att sätt att öka antalet pericyter kanske skulle kunna minska IL-6-uttrycket. Det skulle kunna förbättra aktiviteten hos mördar-T-celler och resultera i bättre effekt mot tumörer, säger Guillem Genové.

Forskningen har finansierats av bland annat Cancerfonden, strategiska forskningsprogrammet inom cancer (StratCan) och BRECT Temacentrum för bröstcancer vid Karolinska Institutet, samt STARGET Linnécentrum med stöd av Vetenskapsrådet.

Publikation

Tumor pericytes regulate myeloid-derived suppressor cell recruitment via IL-6
JongWook Hong, Nicholas P. Tobin, Helene Rundqvist, Tian Li, Marion Lavergne, Yaiza García-Ibáñez, Hanyu Qin, Janna Paulsson, Manuel Zeitelhofer, Milena Z. Adzemovic, Ingrid Nilsson, Pernilla Roswall, Johan Hartman, Randall S. Johnson, Arne Östman, Jonas Bergh, Mirjana Poljakovic & Guillem Genové
Journal of the National Cancer Institute (JNCI), first published online August 21, 2015, doi:10.1093/jnci/djv209