Publicerad: 2022-06-10 10:54 | Uppdaterad: 2022-06-10 14:20

Cecilia Dahlgren disputerade inom hälsoekonomi

Den 20 maj disputerade Cecilia Dahlgren från Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) med sin avhandling ”Do patients behave as expected on a healthcare market in transition? : consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare”.

Bild på Cecilia Dahlgren
Cecilia Dahlgren Foto: N/A

Konsekvenser av utökad valfrihet för patienter och införandet av digitala besök i primärvården 

I sin avhandling belyser Cecilia Dahlgren konsekvenser av utökad valfrihet för patienter och införandet av digitala besök i primärvården i Sverige. I avhandlingen undersöks specifikt effekten på patienters beteende som ett svar på dessa förändringar. Resultaten visar att marknadsmekanismen med fritt val för patienter verkar ha liten effekt på kvaliteten i primärvården. Mekanismen kan eventuellt stärkas genom bättre information till patienterna, men kvaliteten bör säkerställas genom andra åtgärder. När det gäller digitala besök i primärvården visar resultaten att användningen är mycket ojämnt fördelad i befolkningen. Åtgärder för att främja tillgången till de grupper i befolkningen med en särskilt låg användning av digitala kanaler bör övervägas för att säkerställa att alla grupper får tillgång till den hälso- och sjukvård som bäst passar deras behov.

Alternativ till digitala kanaler måste dock fortsätta att finnas tillgängliga. Resultaten tyder också på att digitala besök sannolikt leder till fler besök än fysiska besök. Det är inte nödvändigtvis likställt med ökade kostnader men innebär sannolikt en överföring av hälso- och sjukvårdsresurser från de som inte använder digitala kanaler till de som gör det. Avhandlingens resultat understryker behovet av att fortsätta undersöka kostnaderna och nyttan med digitala besök, så att användningen kan uppmuntras när den är som mest kostnadseffektiv och begränsas när den inte är det. 

Ta del av avhandlingen 

Do patients behave as expected on a healthcare market in transition? : consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare

Kontakt

Cecilia Dahlgren Anknuten till Forskning