Publicerad: 2019-09-06 09:20 | Uppdaterad: 2019-09-06 13:10

Carin Götblad ny ledamot i konsistoriet

Carin Götblad

Den 22 augusti utsåg regeringen Carin Götblad till ny ledamot i konsistoriet, KI:s styrelse. Carin Götblad ersätter Liselotte Højgaard som har begärt att bli entledigad.

Götblad arbetar idag som regionpolischef för polisregion Mitt. Hon har tidigare arbetat som länspolismästare för Polismyndigheten i Stockholms län samt för polismyndigheten Gotland. Hon har även varit ordförande i styrelsen för Högskolan på Gotland samt ledamot i KTH och Göteborgs universitets styrelse tidigare. Carin Götblad är förordnad för uppdraget som ledamot i konsistoriet fr.o.m. den 22 augusti 2019 t.o.m. den 30 april 2020.

– Jag ser fram emot att ingå i konsistoriet för KI. Det är ett viktigt förtroendeuppdrag i en mycket viktig samhällsinstitution, säger Carin Götblad.