Publicerad: 2020-12-09 14:23 | Uppdaterad: 2023-02-27 13:32

Ca 37 miljoner kronor till KI från Vetenskapsrådet

Konstantinos Ampatzis vid institutet för neurovetenskap får det största anslaget på 12 miljoner kronor från Vetenskapsrådets konsolideringsanslag 2020. Foto: Stefan Zimmerman

Forskare vid Karolinska Institutet får 36 800 000 kr från Vetenskapsrådets konsolideringsanslag 2020. Totalt fördelades 217 miljoner kronor fördelat på tjugo lärosäten.

Konstantinos Ampatzis vid institutet för neurovetenskap får det största anslaget på 12 miljoner kronor för projektet ”Plasticitet i nervcellers signalsubstans: en icke-invasiv metod för att förebygga degeneration”, som handlar om att utforska om förändringar i neurotransmission kan bidra till ryggmärgsregenerering efter en skada. Det övergripande målet att främja ryggmärgsregenerering och återinföra normalt motoriskt beteende.

– Vi har jobbat hårt de senaste fyra åren för att etablera en ny, konkret och produktiv forskningslinje vid Karolinska Institutet och i Sverige. Jag är glad att det svenska forskningsrådet kommer att ge allt nödvändigt ekonomiskt stöd för att fortsätta denna utmanande resa för att förstå hur hjärnan reagerar på förändringar, säger Konstantinos.

Forskarna som får anslaget är:

Konstantinos Ampatzis vid institutionen för neurovetenskap, för projektet ”Plasticitet i nervcellers signalsubstans: en icke-invasiv metod för att förebygga degeneration” får anslag på 12 000 000 kr.

Qiaolin Deng vid institutionen för fysiologi och farmakologi, för projektet ”Uppkomst av könscellstumörer och epigenetiskt arv vid sjukdom från ett programmeringsperspektiv under könscellsutvecklingen” får anslag på 9 800 000 kr.

Martin Eklund vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, för projektet ”Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer” får anslag på 6 600 000 kr.

Johan Ärnlöv vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, för sitt projekt ”Samspelet mellan tarm, njure och hjärt-kärlsystemet – betydelsen av mikrobiomet” för anslag på 8 400 000 kr.

Även Samir El Andaloussi vid institutionen för laboratoriemedicin fick anslag på 12 000 000 kr för sitt projekt ”Frisättning av modifierade extracellulära vesiklar för leverans av genterapi”, men återlämnades i samband med tilldelningen av ERC:s konsolideringsanslag.