Publicerad: 2020-01-21 06:00 | Uppdaterad: 2020-01-23 08:51

Bukfetma kopplat till ökad risk för återkommande hjärtinfarkter

Bukfetma ökar inte bara risken för en första hjärtinfarkt eller stroke, utan även för återkommande hjärt-kärlhändelser. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

Tidigare studier har visat att bukfetma är en viktig riskfaktor för en första hjärtinfarkt eftersom det är nära kopplat till andra faktorer som påskyndar den aterosklerotiska processen, såsom högt blodtryck, höga blodsockervärden, insulinresistens och förhöjda blodfettsnivåer. Det har emellertid varit okänt om det finns en koppling mellan bukfetma och återkommande hjärt-kärlhändelser.

I den aktuella studien följde forskarna mer än 22 000 patienter efter deras första hjärtinfarkt och undersökte sambandet mellan bukfetma (midjemått ≥ 94 cm för män och ≥ 80 cm för kvinnor) och risken för återkommande hjärtinfarkter och stroke. Patienterna rekryterades från det nationella SWEDEHEART-registret och följdes under i genomsnitt 3,8 år.

Kan finnas okända mekanismer

78 procent av männen och 90 procent av kvinnorna hade bukfetma. Ökande grader av bukfetma var kopplat till ökad risk för återkommande hjärtinfarkter och stroke, oavsett andra riskfaktorer eller behandlingar för att förhindra sekundära hjärt-kärlhändelser (såsom blodförtunnande, blodtryckssänkande och lipidsänkande läkemedel).

– Våra resultat pekar på att det kan finnas andra negativa mekanismer förknippade med bukfetma som är oberoende av traditionella riskfaktorer och som fortfarande är okända, säger Hanieh Mohammadi, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och studiens försteförfattare.

Midjemått var en viktigare markör för återkommande hjärt-kärlhändelser än fetma. Forskarna rekommenderar att midjemått används inom sjukvården för att identifiera vilka patienter med en första hjärtinfarkt som har ökad risk för återkommande hjärtinfarkter och stroke.

Hälsosam kost kan minska risken

Per Svensson. Foto: Ingela Wåhlstrand/Karolinska Universitetssjukhuset

– En hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att upprätthålla ett sunt midjemått och minska risken för framtida hjärtinfarkter och stroke, säger Per Svensson, överläkare och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, som lett studien.

Förhållandet mellan midjemått och återkommande hjärt-kärlhändelser var starkare och mer linjärt hos män. Det var dock tre gånger så många män i studien som kvinnor, vilket bidrog till lägre statistisk styrka i den kvinnliga gruppen.

Studien finansierades med bidrag från Familjen Janne Elgqvists Stiftelse och Stiftelsen Serafimerlasarettet. Medförfattare Johan Sundström sitter i den rådgivande styrelsen för Itrim, ett svenskt viktminskningsföretag.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från European Society of Cardiology (ESC).

Publikation

“Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction”. Hanieh Mohammadi, Joel Ohm, Andrea Discacciati, Johan Sundström, Kristina Hambraeus, Tomas Jernberg and Per Svensson. European Journal of Preventive Cardiology, online 21 januari 2020, doi:10.1177/2047487319898019.