Publicerad: 2023-10-03 15:49 | Uppdaterad: 2023-10-04 14:30

Brinnande forskningsintresse och personlig erfarenhet förenas i doktorsavhandling om amning i humanitära nödsituationer

Illustration av mamma med nyfött barn
Foto: Getty Images

Världshälsoorganisationen rekommenderar att spädbarn uteslutande ammas under de första sex månaderna för att få de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Men i vissa sammanhang, t.ex. i en humanitär nödsituation, kan det vara svårt att påbörja och upprätthålla optimala amningsrutiner. Att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns för amningsstöd i humanitära nödsituationer, och hur man genomför det stödet mest effektivt, är ämnet för Nieves Amat Camachos doktorsavhandling.

Profilporträtt på Nieves Amat Camacho
Nieves Amat Camacho Foto: N/A

För Nieves var varken forskning, humanitära kriser eller ämnet näring och kost något nytt när hon påbörjade sin doktorsavhandling. Akutsjuksköterskan har tidigare arbetat med Läkare utan gränser i Kongo och med WHO:s Emergency Medical Teams. Efter att hon studerat en master i global hälsa vid KI fortsatte hon att arbeta med forskargruppen Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser. När hon sedan funderade på hur hon bäst skulle fortsätta sin forskningskarriär, beslöt hon sig för att kombinerade sin tidigare erfarenhet av att arbeta i humanitära miljöer med sina personliga erfarenheter som ammande mamma. Utifrån det utvecklades ämnet för en doktorsavhandling, som hon har ett brinnande intresse för.

Hitta det bästa sättet att ge stöd till amning

- Amning är en livräddande insats. Det är det bästa och säkraste för barnet, särskilt i låginkomstmiljöer och humanitära nödsituationer, där brist på tillgång till rent vatten gör att alternativ som modersmjölksersättning är mindre säkra. Samtidigt kan amning i sådana sammanhang vara en utmaning, särskilt för de mödrar som inte ammade innan nödsituationen inträffade. Ibland förbiser stödinsatser kring amning mödrarnas situation och de hinder de står inför, vilket leder till att budskapen och stödet missförstås och förvrängs. Jag ville undersöka hur vi kan hitta bättre sätt att stödja mödrar och spädbarn och få dem att känna sig trygga, säger Nieves.

Hennes doktorsavhandling är ett samarbete mellan Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser på KI och Center for Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid, and Global Health (CRIMEDIM) vid Università del Piemonte Orientale i Italien. Den primära datainsamlingen har gjorts i samarbete med Läkare utan gränser i ett av deras nutritionsprogram i norra Nigeria.

Förbättra de operativa rutinerna

Nieves anser att styrkan i hennes forskning ligger i dess tillämpbarhet i verkliga miljöer. Hon hoppas att resultaten kan påverka utvecklingen av operativa riktlinjer för amning och småbarns närig och kost i humanitära nödsituationer och bidra till förbättrade fältbaserade rekommendationer.

Samtidigt som Nieves nu fortsätter sitt arbete med frågan amning i humanitära nödsituationer kommer hon också att arbeta med Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser i projekt ett som stöder WHO:s initiativ Emergency Medical Teams och ett som tittar på hur man stärker den nationella kapaciteten för riskhantering av jordbävningar och nödsituationer utifrån ett hälsoperspektiv.