Publicerad: 2015-02-16 17:10 | Uppdaterad: 2015-02-17 09:58

Brichos-protein kan förebygga hjärnskador vid Alzheimers

Forskare vid Karolinska Institutet och universiteten i Lund och Cambridge har funnit att ett Brichos-protein, som finns naturligt hos människa, kan förebygga de skador på celler och hjärnvävnad som orsakas av beta-amyloid vid Alzheimers sjukdom. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften Nature Structural and Molecular Biology.

Studier på hjärnvävnad från möss har visat att alzheimerpeptiden beta-amyloid kan förstöra nervsignalering i Hippocampus, en del av hjärnan som har betydelse för minne och inlärning. I den nu aktuella artikeln visar forskarna att närvaron av Brichos kunde förhindra störningen från att uppstå. Genom att även studera beta-amyloid i provrör med och utan Brichos kunde forskarna härleda effekterna till en mycket specifik funktion hos Brichos, nämligen förmågan att binda till ansamlade former av beta-amyloid och där blockera de ytor som annars ger upphov till celldödande aktivitet.

De forskare från Karolinska Institutet som medverkat i studien är Jenny Presto, Firoz Roshan Kurudenkandy, Henrik Biverstål, Lisa Dolfe, Janne Johansson och André Fisahn. Arbetet har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Alzheimerfonden, Crafoordska stiftelsen, ERC, Hjärnfonden, Karolinska Institutets strategska program för neurovetenskap (StratNeuro), och Wellcome Trust.

Publikation

The molecular chaperone Brichos breaks the catalytic cycle that generates toxic Aβ oligomers
Samuel I. A. Cohen, Paolo Arosio, Jenny Presto, Firoz Roshan Kurudenkandy, Henrik Biverstal, Lisa Dolfe, Christopher Dunning, Xiaoting Yang, Birgitta Frohm, Michele Vendruscolo, Jan Johansson, Christopher M. Dobson, André Fisahn, Tuomas P. J. Knowles, and Sara Linse
Nature Structural & Molecular Biology, advance online publication 16 February 2015, doi: 10.1038/nsmb.2971