Publicerad: 2016-08-30 11:25 | Uppdaterad: 2022-09-28 10:00

Brian Hodges får KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik

Professor Brian Hodges vid Torontos universitet i Kanada är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Hans forskning har lett till förändringar av medicinska utbildningar runtom i världen, både akademiskt och kliniskt.

Exempelvis ingår bedömning av patienters mentala hälsa och studenters kommunikationsförmåga numera i examineringen av läkarstudenter i många länder, något som professor Hodges har förespråkat i många år.

– Årets pristagare var ett självklart val, eftersom professor Hodges forskning har haft ett så stort inflytande på medicinska utbildningar internationellt och lett till ändringar i klinisk praxis. Professor Hodges har använt både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, och resultaten är erkända som ett betydande bidrag till medicinsk pedagogisk litteratur, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Övar på låtsaspatienter

Sedan början av 1990-talet har han forskat kring hur kompetens bedöms genom att bevisa kliniska färdigheter och nå lärandemål.

– När jag gick min läkarutbildning var alla tentamina skriftliga eller muntliga; simuleringar fanns knappt med under examinationsprocessen. Idag är simulerade patienter vanligt förekommande i många delar av världen, vilket har förändrat hur läkarstudenter bedöms. I en perfekt värld skulle vårdpersonal årligen testa sina kliniska kunskaper och kommunikationsförmåga genom utmanande simuleringar. Det är det jag arbetar med för närvarande, säger professor Hodges.

– Vår forskargrupp var den första i världen att experimentera med komplexa simuleringar för kommunikation och mental hälsa. Jag är väldigt stolt över att den här typen av simuleringar numera ingår i examinationsprocessen, kombinerat med anamnes och fysisk undersökning. Det är en väldigt viktig del, eftersom vi ofta behöver bemöta patienter eller anhöriga som är oroliga eller nervösa, säger professor Hodges.

Tar emot priset i oktober

Den 13 oktober mottar Brian Hodges priset och prissumman på 50 000 euro vid en ceremoni i Aula Medica vid KI.

– Det är en stor ära att bli erkänd för detta mycket betydelsefulla pris. Jag har en stark tro på välgörenhet, så jag kommer att donera större delen av prissumman för att fortsätta stödja forskning inom medicinsk pedagogik.

Läs mer om Brian Hodges och priset.