Publicerad: 2024-04-02 13:32 | Uppdaterad: 2024-04-03 08:57

Att integrera hållbar utveckling i undervisningen

Hanna Karlsson, Institutet för miljömedicin, intervjuas i tidningen Universitetsläraren om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen.