Publicerad: 2022-10-07 09:19 | Uppdaterad: 2022-10-10 07:01

Bred konferens ska stärka samarbetet mellan grundforskning och klinisk forskning

Översiktsbild från byggnaden Neo under konferensen. Personer står i öppen yta och minglar.
Under konferensen får deltagarna en genomgång av den forskning som pågår på KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Linnea Bengtsson

Tvådagarskonferensen Collaboration in Science 2022 arrangerades den 6 och 7 oktober vid KI campus Flemingsberg. Under konferensen kunde deltagarna ta del av en stor del av den forskning som pågår inom Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Maria Eriksdotter, dekan för KI Syd, vad är syftet med konferensen?

Maria Eriksdotter och Annika Bergquist står utomhus på Campus Flemingsberg.
Maria Eriksdotter, dekan för KI Syd. Foto: Linnea Bengtsson

– Det är att stärka samarbetet mellan experimentell och klinisk forskning som ett led i att stimulera den translationella forskningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Och det är extra roligt att kunna bjuda in till en konferens av denna storlek på campus Flemingsberg tillsammans med min kollega Annika Bergquist, som är site-föreståndare på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

– Detta är en mycket bred konferens som spänner över allt från till exempel åldrande till cellbiologi och transplantation, sepsis, covid och omvårdnad. Det har varit en utmaning att skapa ett program som rymmer all den forskning som pågår och jag är mycket stolt över att vi har lyckats. 

Vilka vänder sig konferensen till?

– Den vänder sig till forskare inom Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Intresset är stort och vi har cirka 430 anmälda deltagare. Och även om vi koncentrerar oss på forskning så har vi även en del som inkluderar utbildning med målet att stimulera utbytet mellan utbildning och forskning. 

– Vi har även en utställning under konferensen med cirka 140 postrar och en representation från våra core-faciliteter som visar upp sin verksamhet och vad de kan erbjuda. 

Vad hoppas du Collaboration in Science 2022 ska leda till?

– Jag hoppas att deltagarna får en bättre överblick över den forskning som pågår, vilka enorma möjligheter som finns vid både universitetet och sjukhuset, och går hem med idéer till nya projekt och samarbeten. Förhoppningsvis kan konferensen bli en återkommande mötesplats dit vi även kan bjuda in forskare från fler lärosäten i regionen i framtiden.

Om Collaboration in Science

Collaboration in Science 2022 arrangeras gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset med bidrag från CIMED, Centrum för innovativ medicin. Läs mer om konferensen här.

Maria Eriksdotter and Annika Bergquist.
Maria Eriksdotter, dekan vid KI Syd, och Annika Bergquist, siteföreståndare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Maria Eriksdotter and Annika Tibell are talking in the building Neo.
Maria Eriksdotter, dekan vid KI Syd, och Annika Tibell, FoU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset
Maria Eriksdotter, rektor Ole Petter Ottersen, Annika Bergquist and Annika Tibell stand in the building Neo.
Från vänster: Maria Eriksdotter, rektor Ole Petter Ottersen, Annika Bergquist och Annika Tibell.
Maria Eriksdotter pointing on a poster.
Utställningen med postrar visar upp olika delar av verksamheten.
Maria Eriksdotter, Annika Bergquist, Annika Tibell and a Ole Petter Ottersen on stage. The President is holding the microphone.
Konferensen hölls i Neo på campus Flemingsberg.