Publicerad: 2013-02-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-12 14:30

Blodkärl i tumör hindrar cancercellers spridning

Brist på proteinet endoglin i blodkärl hos tumörbärande möss leder till ökad spridning av dottertumörer. Det visar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet i en studie publicerad i vetenskapstidskriften Journal of Experimental Medicine. Blodkärlen i tumörer utgör alltså en viktig barriär för cancercellers spridning och forskarna föreslår därför att läkemedel utvecklas som förstärker blodkärlens skyddande funktion.

Tidigare studier av metastasering (spridning av dottertumörer) har framför allt fokuserat på hur cancercellens egenskaper bidrar till spridning. I den aktuella studien studerade forskarna istället funktionen av en specifik signalväg som består av proteinet endoglin i blodkärl i tumörbärande möss. De kom fram till att när genen som kodar för endoglin saknades i blodkärl i tumörer i bröst, lunga eller bukspottkörtel ledde detta till en ökad metastasering till andra organ.

– Studien visar att blodkärlen spelar en viktig roll i att förhindra spridning av tumörceller genom blodbanan. Blodkärl med brist på endoglin förändrades nämligen i form på ett sådant sätt att cancercellerna lättare fick tillträde till blodbanan och kunde sprida sig till andra organ. Baserat på detta föreslår vi att läkemedel utvecklas för att förstärka blodkärlens barriärfunktion för att därigenom hindra spridning av cancer, säger Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet och även verksam som forskare vid Karolinska Institutet.

Studieresultatet har även betydelse för patienter med det sällsynta ärftliga syndromet Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT), som orsakas av just avsaknad av en kopia av genen för endoglin. HHT leder till missbildningar i kroppens minsta blodkärl och ökad blödningsrisk. Forskarna menar att HHT-patienter med cancer bör följas speciellt noga eftersom deras blodkärlsbarriär mot metastasering kan vara defekt.

– Samtidigt visar vi också att tumörer som utvecklats i möss som saknar genen för endoglin har en dramatiskt ökad känslighet för behandling med en viss typ av blodkärlshämmande läkemedel som slår mot tillväxtfaktorn VEGF. HHT-patienter med cancer bör därför ha stor nytta av de VEGF-blockerande läkemedel som idag används i sjukvården, säger Kristian Pietras.

– Baserat på vår studie föreslår vi paradoxalt nog därför också att en kombination av läkemedel som samtidigt blockerar endoglin och VEGF bör vara en effektiv behandling mot cancer; en kombination som redan nu testas i kliniska studier i USA, säger Kristian Pietras.

Den aktuella studien har finansierats av bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Linné-nätverket STARGET, Karolinska Institutets strategiska forskningsprogram inom cancer, StratCan, samt genom en donation av Göran och Birgitta Grosskopf.

Publikation

Deficiency for endoglin in tumor vasculature weakens the endothelial barrier to metastatic dissemination.
Anderberg C, Cunha S, Zhai Z, Cortez E, Pardali E, Johnson J, et al
J. Exp. Med. 2013 Mar;210(3):563-79