Publicerad: 2022-07-18 17:00 | Uppdaterad: 2022-07-21 10:52

Nytt mikrochip med specifikationer för screening och högupplöst bildbehandling

Illustration och genomskärning av mikrochip.
Schematisk figur av mikrochippet med flera små brunnar i varje kammare. Bottten: Tidssekvens som visar läkemedelsinducerad död av en tumörsfäroid. Foto: Niklas Sandström

I en studie som nyligen publicerats i Cell Reports Methods beskriver medförfattarna Björn Önfelt, Niklas Sandström och Valentina Carannante, forskare vid SciLifeLab och institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, en ny miniatyriserad metod för screening, kombinerat med högupplöst mikroskopi, allt i samma mikrochip.

poträttbild.
Björn Önfelt, professor i tillämpad fysik, SciLIfeLab (KI/KTH) Foto: Niklas Sandström

Plattformen användes för att utföra läkemedelsscreening av konventionella 2D-cellkulturer och 3D-tumörsfäroider. Den testade även NK-cellsvar, så kallade mördarceller, mot tumörsfäroider, och hur det kunde förstärkas genom ytterligare behandling, till exempel genom monoklonala antikroppar mot tumörantigen och kemoterapeutiska läkemedel. Plattformen skulle kunna användas som ett kompletterande verktyg för att testa terapeutiska strategier, skräddarsy behandlingar efter patienters behov och för att studera mekanismerna bakom tumörprogression och läkemedelsrespons.

– Studien omfattar experiment med alla viktiga funktioner som visar att det fungerar, och vi följer nu upp med studier där metoden används för att studera NK-cellsvar mot primära sarkomtumörer, säger Björn Önfelt.

– Vi använder redan metoden i andra projekt för att visa att den kan vara av kliniskt eller till och med kommersiellt värde. Om vi når klinisk implementering eller använder plattformen för läkemedelsupptäckt och utveckling kan det ha en omedelbar inverkan på behandling och på människors hälsa, tillägger han.

Publikation

Miniaturized and multiplexed high-content screening of drug and immune sensitivity in a multichambered microwell chip
Niklas Sandström, Valentina Carannante, Karls Olofsson, Patrick A. Sandoz, Elisabeth L. Moussard-Lamodière, Brinton Seashore-Ludlow, Hanna Van Ooijen, Quentin Verron, Thomas Frisk, Madoka Takai, Martin Wiklund, Pïvi Östling, Björn Önfelt
Cell Reports Methods, July 18, 2022, Volume 2, ISSUE 7, 100256, https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2022.100256