Publicerad: 2024-07-01 08:02 | Uppdaterad: 2024-07-01 13:35

BioNut blir ny avdelning på MedH

En stor del av MedH är nu lokaliserad i byggnaden Neo på Campus Syd. Foto: Martin Stenmark

Institutionen för biovetenskaper och näringslära har avvecklats och istället har dess verksamhet organiserats som en avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge. Detta innebär att institutionen för medicin, Huddinge växer och får en bredare verksamhet.

Från och med 1 juli 2024 finns avdelningen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). BioNut var tidigare en institution, men efter beslut av universitetsledningen har det sedan hösten 2023 pågått ett arbete med att integrera BioNut som en avdelning hos MedH. 

När integreringen nu går i mål blir BioNut en av sju avdelningar på institutionen och antalet anknutna och anställda vid MedH blir drygt 700 personer. 

MedH har sedan tidigare avdelningar för hjärt- och lungsjukdomar, hematologi, endokrinologi, gastroenterologi och reumatologi, infektionssjukdomar och hud, samt centrum för infektionsmedicin (CIM). Vid institutionen bedrivs omfattande forskning på ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Vid institutionen bedrivs även utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning och det finns flera corefaciliteter och centrum kopplade till institutionen. 

Breddad forskning och utbildningsverksamhet

När BioNut nu ansluter sig till MedH breddas forskningsverksamheten ytterligare till att även omfatta bland annat molekylärt åldrande, cancerbiologi, biologiska läkemedel och biomaterial, funktionell genomik, strukturbiologi, bioinformatik och näringslära. På avdelningen BioNut finns ett tjugotal forskargrupper. 

Dessutom utökas utbildningsverksamheten med ett masterprogram i nutrition och ett kandidatprogram i nutrition som ges på uppdrag av Stockholms universitet. Det tillkommer även kurser inom biomedicinprogrammen och masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

När BioNut integreras får MedH även tre ytterligare corefaciliteter och två centrum kopplade till sig.