Publicerad: 2017-02-23 16:40 | Uppdaterad: 2017-02-23 16:42

Biologiska effekter och behandling med NGF vid Alzheimers

Hallå där Helga Eyjolfsdottir, du har nyligen disputerat med avhandlingen "Nerve growth factor in Alzheimer´s disease: biological effects and therapeutic potential" vid sektionen för klinisk geriatrik..

.. vad handlar din avhandling om?

– Avhandlingen handlar om en ny och innovativ behandling mot Alzheimers sjukdom (AD) med tillväxtfaktorn nerve growth factor (NGF). Metoden har tidigare testats i djur för säkerhet och testades nu en klinisk prövning i AD patienter med en ny teknik som använder sig av inkapslade NGF frisättande celler, injicerade mot kolinerga nervceller i basala framhjärnan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultat av studierna, med säkerhet och tolerabilitet som primära utfall och effekter på kognition och biomarkörer som sekundära utfall, visar att metoden är säker och tåls väl i totalt 10 AD patienter. Vi fann även tecken på stimulering på kolinerga nervceller i hjärnan, celler som degenererar selektivt och tidigt i sjukdomsförloppet i AD.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

– Resultaten skapar ny kunskap om AD, och flera fynd presenterade i avhandlingen publiceras för första gången, till exempel resultat på neurotrofiner i likvor, som inte har kunnat mätas tidigare. Kliniska prövningen är den första av sin sort i världen som testar tillförsel av NGF med inkapslade celler till patienter med AD, en obotlig, dödlig sjukdom, som i dag saknar behandling som stoppar eller saktar ner sjukdomsförloppet i hjärnan.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

– Jag kommer förhoppningsvis att fortsätta jobba med min forskning på deltid, men jag är också läkare och kommer även att fortsätta jobba på sjukhuset (Danderydsgeriatriken).

Avhandlingen

Nerve growth factor in Alzheimer’s disease : biological effects and therapeutic potential