Publicerad: 2019-03-22 16:40 | Uppdaterad: 2019-05-23 11:09

Bättre resultat och mindre komplikationer om hälseneruptur opereras inom 48 timmar

Ny studie visar att patienter med akut hälseneruptur som opereras inom 48 timmar upplever ett betydligt bättre resultat och signifikant mindre antal komplikationer jämfört med de patienter som opereras efter 72 timmar. Det visar forskare vid gruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, i en studie som nyligen publicerades i The American Journal of Sports Medicine.

Paul Ackermann, research group Orthopaedics, MMK

Det upplevda resultatet efter att ha drabbats och behandlats för hälseneruptur fortsätter att vara suboptimalt och förenat med stor variation. Om fördröjd tid till operation påverkar utfallet efter hälseneruptur har i stort varit okänt. Målet med denna studie var att utreda om patientens utfall och om komplikationer i samband med kirurgi efter hälseneruptur är relaterade till fördröjd tid till operation.

285 patienter med akut hälseneruptur som behandlats med samma kirurgiska protokoll undersöktes. Varken kirurg eller patient kunde påverka tid till operation som berodde på tillgänglighet till operationssal. Patienterna delades upp i tre grupper baserat på tid till operation; kort (<48h), mellan (48-72h) och lång (>72h) väntetid till kirurgi. Efter ett år samlades patienternas upplevda funktion in med validerade frågeformulär och antalet komplikationer sammanställdes.

- Kortare tid till operation ar associerat med förbättrat resultat och minskad risk för komplikationer säger Paul Ackermann, forskargruppsledare för gruppen Ortopedi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi som har lett studien. 71% av patienterna med kort tid till operation hade ett bra utfall jämfört med 44% av patienterna med långt tid till operation, och 63% i mellangruppen. Förekomsten av komplikationer var 1.4% hos patienter med kort tid till operation jämfört med 14.8% för patienter med lång tid till operation.

Patienter med akut hälseneruptur som opereras inom 48 timmar upplever ett betydligt bättre resultat och signifikant mindre antal komplikationer jämfört med de patienter som opereras efter 72 timmar. Dessa data är samstämmiga med evidensbaserade rekommendationer från andra kirurgiska discipliner och bör användas som riktlinjer för att optimera behandlingsprotokollet vid hälseneruptur.

Simon Svedman and Robin Juthberg at the research group Orthopaedics, MMK
Simon Svedman och Robin Juthberg

Övriga från gruppen Ortopedi som har medverkat i studien är, förutom Paul Ackermann, försteförfattaren Simon Svedman, doktorand, och Robin Juthberg, student.

Publikation

Reduced Time to Surgery Improves Patient-Reported Outcome After Achilles Tendon Rupture.
Svedman S, Juthberg R, Edman G, Ackermann P
Am J Sports Med 2018 Oct;46(12):2929-2934