Publicerad: 2018-04-12 16:34 | Uppdaterad: 2018-04-17 08:50

Bättre kunskap ökar förmågan att upptäcka våld i nära relationer

Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever ofta att det är svårt att berätta om sin utsatthet. Det är därför avgörande att yrkesverksamma som möter våldsutsatta har kunskap och förmåga att se tecken på våld och ställer frågor om det.

Under de kommande tre åren ska 12 000 medarbetare i Stockholms stad utbildas genom en skräddarsydd uppdragsutbildning på Karolinska Institutet. Detta är den största utbildningssatsning som Stockholms stad har gjort inom området våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Ingen ska behöva vara rädd för att bli slagen eller uppleva våld. I Stockholms stad ska vi bli ännu bättre på att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår. KI-utbildningen är ett av många viktiga steg för att verkställa programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka att en person är utsatt för våld behöver medarbetare inom staden få en ökad kunskap och förståelse. Det är viktigt att känna igen signaler, våga fråga och veta vart man kan vända sig om man själv är utsatt eller är orolig för någon annan.

- Därför gör staden nu en stor utbildningssatsning för chefer och medarbetare, säger Malin Torberger på socialförvaltningen. Den första omgången startade i mars och avslutas i juni. Till hösten kommer fler tillfällen.

Malin Torberger tillsammans med kollegan Marie Haesert ansvarar för genomförandet av utbildningen. Uppdragsutbildningen vänder sig till medarbetare inom stadens verksamheter där man möter såväl gamla som unga stockholmare.

- De yrkesverksamma som kommer att få gå utbildningen kommer från socialtjänsten, äldreomsorgen, förskolan eller skolan, men även medarbetare vid idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar och andra platser för kultur, säger Marie Haesert.

KI-utbildningen Våld i nära relationer

Våld i nära relationer - familjKursupplägget innebär en modell som på ett effektfullt sätt ska erbjuda en stor volym yrkesverksamma utbildningen. Kursen är nätbaserad med två fysiska träffar vid Karolinska Institutet. Undervisningen kombinerar webbaserade moment med föreläsningar. Utbildningen ger 3 högskolepoäng.

- Det är glädjande och väldigt viktigt att Stockholms stad gör denna stora utbildningssatsning, säger Björn Tingberg som tillsammans med Catharina Ahlsten är kursansvarig för kursen vid Karolinska Institutet.

- Att arbeta med rutiner och kunskapslyft är en viktig del i att upptäcka och arbeta preventivt för att minska våldet, säger Catharina Ahlsten.

Utbildningen är en del av Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Det är enheten för uppdragsutbildning på KI som har stått för projektplanering och produktion av utbildningarna och Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) som har stått för kursens innehåll.