Publicerad: 2024-06-05 09:00 | Uppdaterad: 2024-06-20 15:59

Bättre betyg och nytt program i studentdriven rapport om planetär hälsa

Studenter och medarbetare som jobbat med PHRC-rapporten 2024 står uppradade framför en poster om rapporten.
Studenter och medarbetar på KI som är engagerade i PHRC-rapporten 2024 från vänster till höger: Clara Brune, Nikolaus Mezger, Maya Petrén, Niels Krämer, Måns Deckner, Lilia Daianova, Karin Dahlman-Wright, Karin Leander, Emma Swärdh, Sara Widén och Hanna Karlsson. Foto: Privat

Idag, 5 juni, firas världsmiljödagen. Passande nog färdigställdes 2024 års rapport från Planetary Health Report Card (PHRC) strax dessförinnan. Sedan publikationen i maj kan KI-studenterna som lett arbetet stoltsera med bättre betyg för läkarprogrammet och ett nytt program i rapporten: fysioterapeutprogrammet.

PHRC är ett studentinitiativ som gör det möjligt för studenter vid medicinska universitet att utvärdera, jämföra och förbättra innehållet i sina utbildningar. Det långsiktiga målet med PHRC är att förbättra den planetära hälsan. Den första rapporten gjordes av studenter vid University of California I San Francisco år 2019 och sedan dess har många fler lärosäten anslutit. Tack vare handlingskraftiga KI-studenter gjorde även Karolinska Institutet det under 2023. 

Högre betyg för läkarprogrammet

I år kom den andra PHRC-rapporten som KI deltagit i. Den visar ett förbättrat betyg för läkarprogrammet: från C till B på betygsskalan E till A. 

Förbättringen beror på att fler av de ämnen som efterfrågas i PHRC-rapporten nu berörs under både nya och gamla läkarprogrammet. Vi är glada att se att man föreläser om planetär hälsa på de tidiga terminerna, där man bland annat fokuserar på win-win-effekten av hälsofrämjande insatser som även är klimatsmarta, till exempel aktiv transport. Samtidigt är den praktiska undervisningen på de kliniska terminerna avgörande för huruvida man ska kunna utbilda läkare som framöver kan bedriva och utveckla hållbar sjukvård och samtidigt jobba proaktivt med klimatförändringarnas hälsoeffekter, säger Clara Kihlborg, läkarstudent på termin 8 som varit med i framtagandet av rapporten.

Fysioterapeutprogrammet nytt i PHRC-rapporten

KI är dessutom ett av tre lärosäten som för första gången genomfört rapporten för ett program inom fysioterapi i år. Fysioterapeutprogrammet på KI fick betyget C+ i denna första utvärdering. 

– Jag tycker det är riktigt glädjande och betydelsefullt att även fysioterapeutprogrammet på KI fått möjlighet att utvärderas och förbättra sin utbildning inom området för planetär hälsa, säger Emma Swärdh, legitimerad fysioterapeut och assisterande lektor på KI som också varit mentor under arbetet med PHRC-rapporten för programmet.

– Utvärderingen är viktig för att öka förståelsen för programmets styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter inom området, fortsätter hon. Vi är ännu i starten av denna förändringsprocess och jag hoppas att PHRC kommer vara till stor hjälp för oss, så att vi skyndsamt kan vidareutveckla lärandemål och läraktiviteter på programmet. Att samverka med studenter är A och O inom detta otroligt viktiga arbetsområde för en hållbar framtid. Jag hoppas också att fler lärosäten som erbjuder fysioterapeututbildning i Sverige följer vårt exempel och ser vinsterna med att genomlysa utbildningens och universitetets arbete med planetär hälsa med hjälp av PHRC.