Publicerad: 2020-12-08 15:07 | Uppdaterad: 2020-12-08 15:07

Bästa doktorsavhandling inom cancerforskning 2019

porträtt foto
Tânia Costa

Tânia Costa vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära har tilldelats Dan Grandér Memorial Prize 2020 för bästa doktorsavhandling inom Cancerforskning vid Karolinska Institutet under 2019. Prismotiveringen lyder: ”Med en omfattande och ändå fokuserad avhandling, som sträcker sig från molekylära mekanismer till patientresultat, åskådliggörs rollen för PAK 4 i tumörutveckling och prognos”.

Tânia Costa, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, försvarade sin avhandling med titeln ”PAK4 signaling in development and cancer” i november 2019. I avhandlingen undersökte hon funktionen av ett protein som kallas p21-aktiverat kinas (PAK4), i normal organutveckling och i cancer.

Denna studie började med observationen att cancerceller antog ovanliga utseende när PAK4 hämmades, som gjordes under Tânias tidiga arbete i laboratoriet som utbytesstudent. De följande åren fortsatte hon att bygga på denna första upptäckt med hjälp av medarbetare både inom och utanför laboratoriet.

Woman presenting her thesis in front of the board, screens with her presentation is showing in the background
Tânia Costas disputation, Institutionen för biovetenskaper och näringslära Foto: Privat

Tania och hennes kollegor fann att PAK4 är överuttryckt i bröstcancer och att det korrelerar med en dålig prognos hos bröstcancerpatienter. De fann också att hämning av PAK4 kunde återställa så kallat cellulärt åldrande i cancercellerna, vilket hämmar cancercellernas tillväxt, och identifierade sedan en detaljerad molekylär mekanism för detta cellulära åldrande. Dessa resultat stöddes i stor utsträckning av in vivo-analyser av transgena musmodeller, korrelationer i kliniska data och ex vivo-validering i celler från patienter.

Tânias avhandling bidrar till en bättre förståelse för de mekanismer som styr utveckling av bröstcancer. Förhoppningsvis kommer denna kunskap att visa sig betydelsefull vid behandling av cancer och kan också vara relevant för studier av åldrande och andra sjukdomar där just cellulärt åldrande är av betydelse. Ytterligare studier om PAK4s roll i cancer pågår. Dessutom fortsätter Tânia att undersöka funktionen av cellulärt åldrande under cancerutveckling.

Priset delas ut till minne av professor Dan Grandér som var en framstående forskare och läkare inom cancerområdet, och vid tiden för sin död också prefekt för Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Han avled 2017, själv offer för cancersjukdom.

Forskningspriset till hans minne delas ut onsdagen den 16 december vid ett digitalt evenemang. Prisutdelaren får 50 000 kr och ett diplom.

Kontakt

Tania Costa Postdoktor
073 70 073 54