Publicerad: 2015-09-18 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-18 11:10

Balansträning främjar hälsan för äldre med benskörhet

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att stillasittande äldre personer med benskörhet skulle kunna bli mer fysiskt aktiva med hjälp av ett ett balansträningsprogram, vilket i sin tur kan främja deras allmänna hälsa. Enligt avhandlingsarbetet, som nyligen presenterades vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har patienterna också behov av råd och uppmuntran kring fysik aktivitet från fysioterapeuter och behandlande läkare.

Vad är det som påverkar om en äldre person med benskörhet är fysiskt aktiv eller inte? Kan deltagande i ett balansträningsprogram göra att dessa personer känner sig mindre oroliga för att falla och skada sig och istället rör på sig mer? Det är några av de frågor som fysioterapeuten Ing-Mari Dohrn ställt sig i sitt avhandlingsarbete.

– Resultaten visade bland annat att många äldre med benskörhet inte når upp till rekommendationen om att ta 5 000 steg om dagen. En annan av delstudierna i avhandlingen visade att deltagande i vårt balansträningsprogram ledde till ökad fysisk aktivitet i vardagen bland de som rörde sig allra minst, säger Ing-Mari Dohrn.

Det tolv veckor långa balansträningsprogrammet som studerats i avhandlingen utförs i grupp och är utvecklat vid sektionen för fysioterapi vid NVS. Deltagarna tränar balans på gränsen av sin förmåga och under delad uppmärksamhet, vilket innebär att de till exempel räknar baklänges eller bär en bricka med vattenglas samtidigt som de utför balansövningar. I tidigare tester har programmet visat sig vara effektivt för att minska fallrädsla och öka fysisk funktion. En nyhet i den aktuella doktorsavhandlingen är att balansträningen även ökar chanserna till fysisk aktivitet på en nivå som främjar hälsan.

Fysioterapeuter i primärvården

– Vi tror att programmet kan användas av fysioterapeuter i primärvården för att förbättra hälsan och minska risken att falla för äldre personer med benskörhet, men även för äldre med andra diagnoser. Fortsatt forskning kommer att fokusera på hur programmet kan implementeras på bästa sätt, säger Ing-Mari Dohrn.

I avhandlingen framkommer att äldre bensköra personer upplever det som viktigt med råd från fysioterapeuter, både individuellt och i grupp. Även råd från läkare om säker träning vid benskörhet efterfrågades. Vidare visar resultaten att de som tog mindre än 5 000 steg per dag hade långsammare gånghastighet, sämre balans, sämre livskvalitet och var mer stillasittande.

– Detta understryker vikten av att mäta nivån av fysisk aktivitet objektivt för att hitta personer med ökad risk att drabbas av sjukdom eller nedsatt funktion. När personer subjektivt ska uppskatta sin fysiska aktivitet tenderar de att överrapportera, vi tror att vi rör oss mer än vi gör, säger Ing-Mari Dohrn.

Disputation skedde torsdag 17 september 2015. Huvudhandledare för avhandlingsarbetet ar varit Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik vid NVS.

Doktorsavhandling

Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis
Ing-Mari Dohrn, Karolinska Institutet 2015, ISBN: 978-91-7676-027-7