Publicerad: 2021-06-23 10:25 | Uppdaterad: 2021-06-23 10:26

Bakteriell meningit och demens, två olika sjukdomar med många gemensamma aspekter

porträtt av tre forskare som ingår i Federico Iovinos forskargrupp
Federico Iovino, Kristine Farmen, Miguel Tofiño Vian. Foto: Stefan Zimmerman.

Forskare vid Karolinska Institutet beskriver sambandet mellan smittämnen och demens i en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Cellular Neuroscience.

Bakteriell meningit och neurodegenerativa sjukdomar är två olika sjukdomar som visar sig ha många gemensamma aspekter.

– Artikeln belyser sambandet mellan infektionssjukdomar, särskilt bakteriell meningit, och demens. Faktum är att många molekylära processer, såsom till exempel skador på neuronala celler och neuro-inflammationsprocessen, förekommer i både bakteriell hjärnhinneinflammation och neurodegenerativa sjukdomar, förklarar Federico Iovino forskare vid institutionen för neurovetenskap och en av de tre författarna till artikeln.

Förhindra neuronal skada och neuronal celldöd

Demens kännetecknas ofta av någon form av neuronal skada och förlust av nervceller. En viktig orsak till neuronal skada är hjärnhinneinflammation, orsakad av en bakteriell infektion i hjärnan.

– Vi har nyligen upptäckt de molekylära mekanismerna som ligger bakom bakteriell interaktion med nervceller (Tabusi et al. 2021, PLOS Pathogens), och vi tror att, genom att skydda nervceller från bakteriell interaktion, så skulle det vara möjligt att förhindra neuronal skada och neuronal celldöd, som på lång sikt ökar riskerna för demens, säger Federico Iovino.

Hur genomfördes studien?

Kristine Farmen och Miguel Tofiño-Vian, ingår båda i Federico Iovinos forskargrupp vid institution för neurovetenskap, har utfört litteraturstudien och den epidemiologiska undersökningen av kliniska data för att studera sambandet mellan demens och bakteriell hjärnhinneinflammation. Denna artikel är en utmärkt översikt över samspelet mellan hjärnbakteriella infektioner och neurodegenerativa sjukdomar.

Vad blir nästa steg?

– Nästa steg blir att utveckla ett nytt terapeutiskt tillvägagångssätt för att blockera bakteriell interaktion med nervceller in vivo, där målet är att minska neuronal skada och neuronal celldöd. I en parallell studie kommer vi också att undersöka i vilken utsträckning bakteriell meningit kan öka risken för neurodegeneration in vivo. Vi kommer att använda vår bakteriemi-härledda meningitmodell samt musmodeller för Parkinsons sjukdom från samarbetspartners.

Publikation

Neuronal Damage and Neuroinflammation, a Bridge Between Bacterial Meningitis and Neurodegenerative Diseases
Farmen K, Tofiño-Vian M, Iovino F
Frontiers in Cellular Neuroscience, 03 June 2021, https://doi.org/10.3389/fncel.2021.680858