Publicerad: 2022-10-14 12:41 | Uppdaterad: 2022-11-14 14:14

Avhandling om utvecklade metoder för bedömning av ateroskleros i halskärl vid instabil sjukdom och stroke

Grafisk illustration om implementation av precisionsmedicin vid vaskulära sjukdomar
Image by Andrew Buckler

Andrew Buckler vid forskargruppen kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Linking quantitative radiology to molecular mechanism for improved vascular disease therapy selection and follow-up" den 21 oktober, 2022. Huvudhandledare är Ulf Hedin.

Andrew Buckler
Andrew Buckler

Vad handlar din avhandling om?

Vårt arbete handlar om att utveckla datortomografi av ateroskleros i halskärl med datorbaserad bildbearbetning för att bedöma biologiska processer av relevans för instabil sjukdom och stroke. På sikt kan sådan utveckling leda till möjligheter att skräddarsy behandling för enskilda patienter som lider av hjärt-kärlsjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är vi visat att man med metoden både bättre kan gradera risk för stroke och välja rätt behandling både kirurgiskt och medicinskt med olika läkemedel.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Avhandlingsarbetet visar att det finns möjligheter att förbättra prevention av stroke genom individualiserad terapi baserat på biologiska processer i sjukdomen snarare än genom prevention baserat på riktlinjer på gruppnivå från populationsstudier.

Disputation

Fredagen den 21 oktober 2022 kl 09:00, Rolf Luft Lecture Hall L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Linking quantitative radiology to molecular mechanism for improved vascular disease therapy selection and follow-up

Kontakt