Publicerad: 2018-01-11 11:11 | Uppdaterad: 2018-01-11 11:11

Avhandling om skaftfrakturer i lårben och underben

Zewar Al Dabbagh från gruppen Ortopedi försvarar sin avhandling "Patients with femoral and tibial shaft fractures : aspects on epidemiology and pain therapy" den 26 januari 2018. Huvudhandledare är docent Rüdiger Weiss.

Zewar Al Dabbagh

Vad handlar din avhandling om?

- Den handlar om detaljerad kartläggning i många avseende av skaftfrakturer i lårben och underben i hela Sverige samt om smärtbehandling med narkotikaklassade läkemedel hos patienter som drabbas av dessa benbrott med långtidsuppföljning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Högre andel av lårbensskaftfrakturer sker hos äldre kvinnor vid fall på samma nivå. Amputationsfrekvensen efter öppna frakturer i u-ben är låg. Ingen dosupptrappning av opiater upp till två år efter skadan kunde observeras.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

- Hjälper sjukvårdspolitiker att planera vårdinsatserna samt fatta beslut om centralisering av ovanliga svåra skador för multidisciplinärt omhändertagande.

Vilka mål har du för framtiden?

- Jag hoppas kunna ha möjligheten att forska vidare med specifika frågeställningar inom trauma både med registerstudier och kliniska studier på patienter.

Disputation

Fredag den 26 januari 2018, kl 09:00 i Leksellsalen på Eugeniahemmet, T3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Patients with femoral and tibial shaft fractures : aspects on epidemiology and pain therapy