Publicerad: 2018-01-29 11:31 | Uppdaterad: 2018-01-29 12:49

Avhandling om kirurgisk behandling av tjocktarmscancer

Richard Bernhoff från gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "Colon cancer : aspects on surgical treatment and complete mesocolic excision" den 2 februari 2018. Huvudhandledare är professor Anna Martling.

Vad handlar din avhandling om?

Richard Bernhoff

- Kirurgisk behandling av tjocktarmscancer. En delvis ny operationsmetod, Complete Mesocolic Excision, CME, har implementerats i Stockholm sedan drygt 10 år tillbaka. Vi har utvärderat effekten av detta för patienter, på kort och lång sikt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Efter ett utbildningsprojekt kring behandling av tjocktarmscancer har överlevnaden förbättrats. Den nya operationsmetoden verkar inte medföra allvarliga komplikationer på kort sikt och verkar vara associerad med förbättrad långtidsprognos.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

- Tjocktarmscancer är en vanlig sjukdom där vi kan bota 2 patienter av 3. Denna avhandling är ett kvitto på att behandlingen fortsätter förbättras.

Vilka mål har du för framtiden?

- Jag skulle vilja fortsätta forska kring komplikationer efter tjock- och ändtarmscanceroperation. Jag tror att det där finns vinster att göra för patienter, både på kort och lång sikt.

Disputation

Fredagen den 2 februari 2018 kl 09:00 i Rolf Luft Auditorium, L1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Avhandling

Colon cancer : aspects on surgical treatment and complete mesocolic excision