Publicerad: 2023-04-26 14:17 | Uppdaterad: 2023-04-26 15:12

Avhandling om bukaortaaneurysm och risker för bristning

Antti Siika
Antti Siika

Antti Siika vid forskargruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Biomechanical and Morphological Aspects of Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture" den 28 april 2023.

Huvudhandledare är Joy Roy.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen undersöker bukaortaaneurysm och kartlägger utveckling över tid, samt mekanismer och faktorer relaterade till risken för bristning. Vi har använt skiktröntgenbilder samt datoriserade metoder för biomekanisk simulering.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten visar att biomekaniska variabler kan vara användbara för skattning av rupturrisk hos bukaortaaneurysm. I tillägg till detta har vi även påvisat hur aneurysmen växer över tid.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Avhandlingen utvecklar förståelsen för aneurysmsjukdom genom att expandera det nuvarande paradigmet där endast maximala aneurysmdiametern används för övervakning av sjukdomsprogress.

Vilka mål har du för framtiden?

Att fortsätta bedriva forskning inom kärl- och aortasjukdom.

Disputation

Fredagen den 28 april 2023 kl 09:00 i Clarence Crafoord (A5:04), Eugeniavägen 3. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Biomechanical and morphological aspects of abdominal aortic aneurysm growth and rupture

Kontakt

Antti Siika Postdoktor