Publicerad: 2022-12-07 17:36 | Uppdaterad: 2022-12-09 13:10

Avdelningen för neurogeriatrik får stort EU-anslag

Bild på Eurosedlar i olika valörer.
Foto: Markus Spiske på Unsplash

Linus Jönsson, anknuten forskare vid NVS, avdelningen för neurogeriatrik, får 11 miljoner Euro i EU-anslag för sitt projekt ”PROMINENT – Precision Medicine in Neurodegeneration”. Av detta anslag går 1,8 miljoner Euro till avdelningen för neurogeriatrik, NVS.

Porträttfoto av Linus Jönsson, avdelningen för neurogeriatrik, NVS.
Linus Jönsson, avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Naventus

Neurodegenerativa sjukdomar är en av de största orsakerna till sjuklighet och dödlighet hos äldre. I Europa lever för närvarande över 14 miljoner människor med demens, till en kostnad av över 400 miljarder Euro årligen.

PROMINENT ska utveckla en digital plattform för precisionsmedicin som ska ta bort de hinder som för närvarande finns för att utnyttja dessa tekniska framsteg i rutinvården av patienter med neurodegenerativ störningar och samsjuklighet. Plattformen ger kliniker tillgång till prediktionsmodeller som utnyttjar multimodala diagnostiska data automatiskt härledd från flera källor (bildarkiv, medicinska journaler, mobila enheter), vilket hjälper dem att välja optimala vårdvägar och förbättra diagnostisk precision. Det kommer att ge personlig, relevant och meningsfull information om diagnos och prognos i ett format som är förståeligt för patienter och vårdpartners.

Den förväntade effekten av projektet är att öka diagnostisk noggrannhet och optimerad användning av befintliga och nya behandlingsalternativ. Det kommer att stärka patienter och vårdgivare genom att engagera dem i mer personcentrerade vårdbeslut, vilket leder till förbättrad följsamhet och patientupplevelse. I slutändan förväntas detta leda till kostnadseffektiv vård, förbättrade hälsoutfall och livskvalitet.

Utdrag ur abstract