Publicerad: 2023-10-11 08:00 | Uppdaterad: 2023-11-22 11:51

Atypiska sysselsättningars påverkan på hälsa

Atypiska sysselsättningar så som gig-arbete, timanställningar och arbete via bemanningsföretag kan innebära allvarliga risker för hälsan.

Rapport om atypiska sysselsättningars påverkan på hälsan

Atypiska sysselsättningar är en benämning på de sysselsättningar som på ett eller flera sätt avviker från normen om en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren där arbetet utförs och som täcks av kollektivavtal. Idag har runt en tredjedel av alla som arbetar i Sverige en atypisk sysselsättning. De atypiska sysselsättningar som har störst grad av osäkerhet har ökat i landet under de senaste decennierna och kan innebära allvarliga risker för hälsan.

Forskare vid Institutet för miljömedicin har med finansiellt stöd från Forte sammanställt en forskningsbaserad handbok med följande innehåll:

  • Inom vilka branscher och yrken som osäkra atypiska sysselsättningar är vanligast förkommande och hur utvecklingen ser ut över tid i Sverige.
  • Vilka faktorer hos dessa sysselsättningar som riskerar att leda till ohälsa och vilka hälsokonsekvenser det kan få.
  • Tio policy- och åtgärdsförslag som kan anses mest prioriterade för att minska de stora hälsorisker som de atypiska sysselsättningarna för med sig.

Ladda ner handboken här

Om du önskar beställa handboken i tryckt format, maila ninni.norlinder@ki.se

Möjlighet att boka ett seminarium

Fackförbund, arbetsgivarorganisationer, myndigheter och andra relevanta aktörer har i mån av tid möjlighet att boka ett kostnadsfritt seminarium med redaktörerna för handboken där innehållet presenteras och samtal förs om risker och åtgärder.

Kontakt

Ninni Nordlinder

Projektledare

Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet