Publicerad: 2022-10-03 13:22 | Uppdaterad: 2022-10-03 13:22

Att kunna släppa ett föremål med handen är mycket viktig för återkomsten av en funktionell hand efter stroke

Dekorativ bild
Hand lyft mot solen Foto: Getty Images

Förmågan att släppa ett föremål med handen är mycket viktig för att få en funktionell hand efter stroke.

Jeanette Plantin med kollegor har visat förmågan att kunna släppa en sak som du håller i handen är viktig för att få tillbaka en fungerade funktion av handen efter en stroke.

Studien visar för första gången att förmågan att släppa ett föremål med handen är mycket viktig för att få tillbaka en funktionell hand efter stroke. MR-analys av skadelokalisation visar att kopplingar mellan basala ganglierna och den främre delen av hjärnans pannlob, prefrontala cortex, är viktiga för denna funktion.

 

Publikation

'Motor inhibition and its contribution to recovery of dexterous hand use after stroke' 

Jeanette Plantin, Alison K Godbolt, Gaia V Pennati, Evaldas Laurencikas, Peter Fransson, Jean Claude Baron, Marc A Maier, Jörgen Borg, Påvel G Lindberg

 

Kontakt

Jeanette Plantin Anknuten till Forskning