Publicerad: 2022-09-30 14:24 | Uppdaterad: 2022-10-12 10:40

Att bidra i en pågående hälsokris – från KI till ebolautbrottet i Uganda

Skylt med information om Ebola längst en gata med bilar, männiksor och hus i DR Kongo.
Informationsskylt om ebola i DR Kongo Foto: Martina Gustavsson

Anneli Eriksson är forskningsspecialist på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av fältarbete. Hon var på väg till Spanien när hon fick vända om och i stället bege sig till Uganda, för att arbeta i en koordinerande roll på Läkare utan gränser (MSF) i deras arbete för att stötta i det pågående ebolautbrottet i landet.

Anneli Eriksson, Project manager at the Department of Global Public Health
Anneli Eriksson Foto: KI

Den snabba omställningen var möjlig, bland annat tack vare att hur det nystartade Centrum för hälsokriser på KI har etablerat sitt arbetssätt. Centrumet arbetar för att bygga utoch stärka den här typen av samarbeten, så att expertis som finns på KI ska vara tillgängligt för att hjälpa organisationer i pågående hälsokriser. 

Akut avfärd till Uganda efter ebolautbrott

Uppdraget i Uganda är på intet sätt första gången som Anneli arbetar i en pågående hälsokris. Tvärtom, hon har arbetat med Läkare utan gränser sedan mitten av nittiotalet, i flera olika  katastrofer och konflikter. Samtidigt har hon arbetat med forskning och utbildning på KI, bland annat doktorerade hon 2020. Hennes forskning fokuserar på sätt att avgöra och bedöma svårighetsgrad och behov i katastrofer. Just nu arbetar Anneli till exempel med det interdisciplinära forskningsprojektet Societies at Risk, tillsammans med bland annat freds och konfliktforskare från Uppsala universitet, som undersöker samhällspåverkan av väpnade konflikter. 

I slutet av september bekräftade Ugandas hälsovårdsmyndigheter ett utbrott av ebola i distriktet Mubende, efter att man bekräftat fall av den relativt ovanliga Sudan-varianten av viruset, som inte går att behandla med några nu tillgängliga metoder. Det är första gången på tio år som Sudan-varianten har upptäckts i Uganda, och hittills är utbrottet relativt begränsat, men allvarlighetsgraden av sjukdomen och dess potentiella spridning kräver trots det akuta åtgärder. Läkare utan gränser arbetade redan på plats i Uganda och Annelis roll, som en av de första på plats, är att stödja den personal som redan arbetar i landet, med tanke på den nya händelseutvecklning. Anneli har tidigare arbetat med behandling och organisation under ebolautbrott, bland annat i Liberia och Kongo DR. Dessutom har hon varit med och utvecklat utbildningar i Sverige för personal som ska arbeta i ebolautbrott. 

Annelis snabba avfärd till Uganda var möjlig inte bara för att hennes kollegor på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin är vana vid att anpassa arbetet och ställa upp för varandra, men också tack vare centrumets långvariga relation till Läkare utan gränser. 

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och Läkare utan gränser har genom åren bland annat samarbetat kring uppdragsutbildningen Health Assistance in Humanitarian Crisis, och flera medarbetare på centrumet har dessutom arbetat för Läkare utan gränser. 

Fortsätta att bygga och stärka samarbeten

Centrum för hälsokriser ämnar fortsätta bygga på, och fördjupa, samarbeten som dessa, för att göra ytterligare samarbeten mellan KI och civilsamhällesorganisationer och myndigheter möjligt. För att fortsätta samarbetet med Läkare utan gränser så är ett joint letter of intent under framtagande mellan organisatione och de två centrumen. 

Johan von Schreeb, föreståndare för Centrum för hälsokriser, förklarar:

- På Centrum för hälsokriser arbetar vi utifrån både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv, vilket är nödvändigt när det handlar om hälsokriser. Å ena sidan arbetar vi med långsiktiga initativ så som planer för forskarskola och nätverksslapande. Samtidigt så tycker vi också att det är nödvändigt att tillgängliggöra den expertis och kompetens som finns på KI, så att de kan verka i pågående hälsokriser, genom sekondering till organisationer och myndigheter, som till exempel till Läkare utan gränser. Annelis arbete med nu i Uganda är ett perfekt exempel på detta. Förutom att göra konkreta insatser på plats, så kommer hon att ta med sig viktiga erfarenheter tillbaka som när forskning och utbildning på KI. 

Ömsesidigt fördelaktigt 

Hittills har samarbetet varit gynsamt även för den mottagande organisationen, i det här fallet Läkare utan gränser.  

- Samarbetet med Centrum för hälsokriser är fördelaktigt för oss, genom att vi får tillgång till, inte bara den senaste forskningen och utbildning, utan även till erfaren personal med den kompetens som behövs för våra uppdrag, säger Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser, Sverige. 

Centrum för hälsokriser kommer att fortsätta med sitt både kort och långsiktiga fokus i forskning och utbildning, för att på så sätt bygga nästa generations hälsokrisexperter, i enlighet med KI:s vision om en bättre hälsa för all. Samtidigt så kommer centrumet också att utveckla samarbeten som det med Läkare utan gränser, för att möjliggöra kortare sekonderingar som tar människor som Anneli dit där deras kunskaper och kompetens behövs mest.