Publicerad: 2020-04-27 15:09 | Uppdaterad: 2020-04-30 13:30

Artificiell intelligens som stöd för diagnosticering av prostatacancer

Syftet med Peters avhandling är att utveckla och förbättra teknik för prostatacancerdiagnosticering och att öka kunskapen om tekniken för att kunna använda den i sjukvården.

Med cirka 1.2 miljoner fall varje år är prostatacancer den näst vanligaste cancern bland män i världen. Det är oftast en långsamväxande cancer som främst påverkar äldre män. Det är också en heterogen cancer som sällan uppvisar några symptom när den är lokal. Allt detta gör att det är svårt att upptäcka, diagnosticera och studera den.

Eftersom man ofta använder PSA-test som är en ganska oprecis testmetod och det är komplext att ställa diagnos så är det vanligt att sjukdomen både under- och överbehandlas, vilket kan leda till onödig oro, obehagliga ingrepp och riskfyllda operationer, och i värsta fall, döden.

Genom att använda moderna beräkningsmetoder, data med hög kvalitet och avancerade prediktionsmodeller, syftar denna avhandling till att förbättra patientscreeningen, att utveckla effektiva diagnosalgoritmer och förbättra prognostiken för prostatacancer.

Som slutsats kan tekniken som utvecklats i Peters avhandling strömlinjeforma det kliniska arbetet runt upptäckt och diagnos av prostatacancer.

På fredagen den 15 maj försvarar Peter sin avhandling “Artificial intelligence for streamlining prostate cancer diagnostics". Opponent blir Associate Professor Darren Treanor från Leeds Institute of Molecular Medicine vid Leeds University. Peters handledare är Martin Eklund, Tobias Nordström, Mattias Rantalainen och Mark Clements.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67782008650

Läs hela avhandlingen i KIs öppna arkiv