Publicerad: 2022-05-18 12:54 | Uppdaterad: 2022-05-19 10:50

Arbetet med rekrytering av ny rektor fortskrider

Efter att ansökningstiden och nomineringstiden löpt ut fortsätter rektorsrekryteringsarbetet med intervjuer.

Aktuella kandidater intervjuas i detta nu av medlemmar ur sökkommittén.

Därefter vidtar, för de som går vidare, intervjuer med medlemmar ur valkommittén.

Av valkommittén utvalda aktuella slutkandidater kommer därefter tester att genomföras innan sommaren. För att bistå med bl.a. detta arbete har chefrekryteringsföretaget Source anlitats.

Preliminär tidplan för det fortsatta rekryteringsarbetet.