Publicerad: 2013-09-20 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:38

Antipsykosmedicin vid demens kan bytas ut

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det ofta går att byta ut antipsykotiska läkemedel mot preparat med färre biverkningar för att behandla neuropsykiatriska symptom vid demens. Förutsatt att patienterna inte är aggressiva kan de enligt forskarna behandlas med bromsmediciner för minnessvikt, så kallade kolinesterashämmare.

Vid demenssjukdom får nio av tio patienter så kallat beteendemässiga och psykiatriska symptom (BPSD), vilket bland annat innebär sömnstörning, oro, apati och aggressivitet. Dessa symptom behöver behandlas, men de flesta läkemedel som idag används vid BPSD har svåra biverkningar.

I en klinisk, randomiserad studie på patienter med demenssjukdom (både Alzheimers sjukdom och annan demens) visar forskare från Karolinska Institutet nu att man istället för vissa antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) i många fall kan använda kolinesterashämmare, som är vanligt förekommande bromsmediciner för minnessvikt. Detta förutsatt att patienten inte visar symptom på aggressivitet eller agitation.

Totalt ingick 100 vuxna patienter med misstänkt demens och BPSD i studien som pågick under 12 veckors tid. Arbetet är publicerat i American Journal of Geriatric Psychiatry.

– BPSD drabbar alla patienter på resan i demensen och kräver ofta läkemedelsbehandling. Förutom patienten drabbas även anhöriga av situationen, med en ökad risk för depression. Från samhällets sida innebär dessa patienter en ökad kostnad och föranleder både psykiatrisk tvångsvård enligt LPT samt sjukhusinläggning i många onödiga fall, säger överläkare och med dr Yvonne Freund-Levi, studiens försteförfattare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Publikation

Yvonne Freund-Levi, Erik Jedenius, Ann Christine, Tysen-Bäckström, Marie Lärksäter, Lars-Olof Wahlund, Maria Eriksdotter
Galantamine Versus Risperidone Treatment of Neuropsychiatric Symptoms in Patients with Probable Dementia: An Open Randomized Trial
Am J Geriatr Psychiatry, online 10 September 2013, doi: 10.1016/j.jagp.2013.05.005