Publicerad: 2018-05-28 15:38 | Uppdaterad: 2018-05-28 16:16

Antiinflammatorisk behandling stoppar aggressiv barncancer

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har upptäckt att en antiinflammatorisk läkemedelskandidat som slår mot tumörens stödjevävnad minskar tumörtillväxten i en djurmodell av neuroblastom. Resultaten publiceras i EBioMedicine och öppnar upp för nya behandlingsstrategier för denna aggressiva barncancerform.

­­– Högrisk-neuroblastom är den vanligaste och dödligaste cancern hos spädbarn. Nya behandlingar är starkt efterlängtade, särskilt om de förbättrar överlevnaden utan att öka biverkningarna, säger professor Per Kogner vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, som lett den nya studien tillsammans med professor Per-Johan Jakobsson vid institutionen för medicin, Solna.

Neuroblastom är en aggressiv nervcellstumör som diagnostiseras tidigt, vanligen före två års ålder, och delas in i olika riskkategorier: lågrisk, intermediärrisk och högrisk. Barn med högrisk-neuroblastom får intensiv multimodal behandling som har ökat överlevnaden genom åren, men överlevande har både en stor risk för livshotande återfall och svåra livslånga biverkningar. Att slå mot tumörens stödjevävnad, stromacellerna, har föreslagits som en ny strategi för att öka överlevnaden samt öka livskvaliteten hos barn som överlever sjukdomen.

Driver cancercellernas tillväxt

– Vi fann att den dominerande celltypen i tumörstromat, godartade cancerrelaterade fibroblaster, var den främsta producenten av prostaglandin E2 i neuroblastom. Dessa normala celler driver cancercellernas tillväxt och är en bra måltavla för riktad behandling eftersom de är mer genetiskt stabila än de maligna cellerna, och alltså mindre benägna att utveckla resistens, säger Anna Kock, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och försteförfattare till studien.

Forskarassistent Karin Larsson vid institutionen för medicin, Solna, som har arbetat med projektet i flera år, förklarar:

– Prostaglandin E2 är en molekyl som förutom att ge feber och smärta även driver inflammationen i tumörerna och därmed främjar tumörtillväxt. Hämning av enzymet mPGES-1, som katalyserar produktionen av prostaglandin E2, resulterade i minskad tumörtillväxt i möss med neuroblastom.

Forskarna tror att läkemedlet i kombination med annan behandling för neuroblastom kan leda till förbättrad överlevnad med färre biverkningar.

Börjar förstå mekanismerna

– mPGES-1 är en intressant måltavla för behandling av inflammation och smärta med hjärtskyddande egenskaper. NSAID-preparat, som resulterar i minskad mängd prostaglandiner, har länge ansetts kunna skydda mot vissa cancerformer. Vår studie visar på betydelsen av mPGES-1 i neuroblastom och vi börjar nu förstå mekanismerna bakom dess påverkan på tumörtillväxt, säger Per-Johan Jakobsson, som upptäckt mPGES-1.

Forskningen finansierades av Barncancerfonden, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Radiumhemmets forskningsfonder, Stiftelsen för strategisk forskning, Reumatikerföreningen och bidrag från EU:s sjunde ramprogram.

Publikation

“Inhibition of Microsomal Prostaglandin E Synthase-1 in Cancer-Associated Fibroblasts Suppresses Neuroblastoma Tumor Growth”
Anna Kock, Karin Larsson, Filip Bergqvist, Nina Eissler, Lotta H.M. Elfman, Joan Raouf, Marina Korotkova, John Inge Johnsen, Per-Johan Jakobsson, Per Kogner
EBioMedicine, online 24 maj 2018, doi: 10.1016/j.ebiom.2018.05.008