Publicerad: 2020-07-21 00:30 | Uppdaterad: 2020-07-21 11:08

Antidepressivt läkemedel förbättrar inte återhämtningen efter stroke

ung kvinna fången i en pillerburk, med piller som ligger utanför burken.
Foto: Getty Images_Nadia Bormotova

Det antidepressiva läkemedlet fluoxetin har föreslagits förbättra hjärnans återhämtning efter akut stroke. Men nu visar resultat från en stor randomiserad studie med strokepatienter från 35 sjukhus i Sverige att läkemedlet inte har någon sådan effekt. Studien har letts av forskare vid Karolinska Institutet och publiceras i tidskriften The Lancet Neurology.

Selfie på Erik Lundström som sitter utomhus.
Erik Lundström, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Privat

Varje år drabbas närmare 14 miljoner människor i världen av stroke. Bland de överlevande har hälften av patienterna kvarstående funktionsbortfall. Forskningsresultat på djur och mindre studier på människor har visat att fluoxetin, ett så kallat SSRI-läkemedel som hämmar återupptagningen av serotonin i hjärnan, kan främja hjärnans återhämtning efter en stroke. I djurförsök har behandlingen resulterat i nybildning av hjärnceller inom det skadade området.

Nu har läkemedlets effekt på funktionsförmågan utretts i en stor randomiserad studie på patienter som drabbats av akut stroke (EFFECTS-studien). Forskarna studerade även läkemedlets biverkningar och effekt på depression.

Förbättrar inte återhämtning efter stroke

– Vår studie visar att fluoxetin inte förbättrar återhämtningen efter stroke. Visserligen minskade antalet depressioner, men samtidigt ökade risken för benfrakturer, säger Erik Lundström, strokeläkare och huvudprövare för EFFECTS samt forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Studien inkluderade 1 500 patienter från 35 svenska sjukhus mellan oktober 2014 och juni 2019 och är därigenom Sveriges genom tiderna största randomiserade kontrollerade strokestudie.

Patienterna lottades till sex månaders behandling med fluoxetin (20 mg) eller placebo. Varken patienter, läkare eller forskare visste vem som fick den aktiva behandlingen. Funktionsförmågan mättes sedan med den modifierade Rankin-skalan (mRS), som är den vanligaste skalan för att mäta graden av funktionsbortfall efter en stroke.

Tre studier

EFFECTS samarbetar med två andra akademikerdrivna studier av fluoxetinbehandling efter stroke (FOCUS och AFFINITY). De sammanlagda resultaten från de tre studierna med totalt cirka 6 000 patienter kommer att presenteras inom ett år.

– Mitt råd är att avstå från att använda fluoxetin som förebyggande behandling efter stroke, säger Erik Lundström.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Hjärnfonden, Svenska Läkaresällskapet, Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse och STROKE-Riksförbundet. Sponsor är Karolinska Institutet (institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KIDS).

Publikation

Safety and efficacy of fluoxetine on functional recovery after acute stroke (EFFECTS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial”. Lundström Erik, Isaksson Eva, Näsman Per, Wester Per, Mårtensson Björn, Norrving Bo, Wallén Håkan, Borg Jörgen, Dennis Martin, Mead Gillian, Hankey Graeme J, Hackett, Maree L, Sunnerhagen Katharina S. The Lancet Neurology, online 21 juli 2020