Publicerad: 2017-04-20 10:20 | Uppdaterad: 2017-04-20 13:57

Antidepressiv medicin under graviditet säkrare än förväntat

En storskalig analys av svenska registerdata tyder på att exponering för antidepressiv medicin i tidig graviditet är förknippad med färre risker än man tidigare trott. Exponerade barn hade ingen ökad risk för att utveckla autism eller ADHD. Studien, som publicerats i JAMA, är ett samarbete mellan forskare vid Indiana University, Karolinska Institutet och Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Forskarna fann endast en något ökad risk att födas för tidigt hos barn som exponerats för antidepressiv medicin under graviditetens första trimester. Efter att ha kontrollerat för flera andra riskfaktorer fann forskarna ingen ökad risk för autism, ADHD eller hämmad fostertillväxt. Risken att födas för tidigt var ungefär 1,3 gånger högre för exponerade barn jämfört med oexponerade barn.

Analysen omfattade uppgifter om alla barn födda i Sverige mellan 1996 och 2012, totalt över 1,5 miljoner spädbarn. Den innehöll också registerdata om recept på antidepressiv medicin, autism och ADHD-diagnoser hos barn, genetiska relationer mellan föräldrar och barn, föräldrars ålders- och utbildningsnivåer och flera andra faktorer.

Familjefaktorer påverkar

Majoriteten av de antidepressiva läkemedlen som undersöktes i studien – 82 procent – var selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, den vanligaste typen av antidepressiv medicin. Några vanliga SSRI-preparat är fluoxetin (Prozac), sertralin (Zoloft) och citalopram (Celexa).

Förutom behandling med dessa läkemedel under tidig graviditet undersökte forskarna även pappornas användning av antidepressiva läkemedel och mammornas användning av sådan medicin innan graviditeten. Båda dessa faktorer var förknippade med ökad risk för autism, ADHD och hämmad fostertillväxt hos barnen. Det pekar på att det är familjefaktorer, såsom genetik eller miljö, snarare än antidepressiv behandling under graviditet som påverkar utfallet.

Från Karolinska Institutet medverkade Sara Öberg, Catarina Almqvist, Paul Lichtenstein och Henrik Larsson vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Studien finansierades delvis av National Institute of Healths National Institute of Mental Health och National Institute on Drug Abuse, Indiana Institute of Clinical and Translational Sciences och Vetenskapsrådet.

Denna nyhetsartikel baseras på ett pressmeddelande från Indiana University.

Publikation

Ayesha C. Sujan, Martin E. Rickert, A. Sara Öberg, Patrick D. Quinn, Sonia Hernández-Díaz, Catarina Almqvist, Paul Lichtenstein, Henrik Larsson, Brian M. D’Onofrio
"Associations of Maternal Antidepressant Use During the First Trimester of Pregnancy With Preterm Birth, Small for Gestational Age, Autism Spectrum Disorder, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring"
JAMA, online 18 april 2017. doi:10.1001/jama.2017.3413