Publicerad: 2017-12-07 11:56 | Uppdaterad: 2017-12-12 13:54

Antabus dödar cancerceller

I en ny studie i Nature rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet att Antabus, som används som avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk, även är effektivt mot cancer. Forskarna har dessutom identifierat en möjlig mekanism för läkemedlets tumördödande effekt.

Utvecklingen av nya cancerläkemedel är kostsam och tidskrävande. Därför kan ett alternativ vara att försöka hitta nya användningsområden för läkemedel som redan är godkända för behandling av andra sjukdomar. Disulfiram (Antabus) är ett billigt, säkert och etablerat läkemedel som framkallar symtom som illamående, eksem, huvudvärk och hjärtklappning när det kombineras med alkohol.

Tillsammans med en internationell forskargrupp i fem länder har Jiri Bartek, professor i cancerbiologi vid Karolinska Institutet och forskare vid Danish Cancer Society Research Center i Köpenhamn, studerat Antabus potential att användas som cancerbehandling. Forskarna kombinerade experimentella studier om mekanismerna bakom den tumördödande effekten med epidemiologiska analyser av data från danska cancerpatienter.

Lägre risk att dö i cancer

­­– Vi upptäckte att personer med alkoholberoende som fortsatte att ta disulfiram efter att de fått en cancerdiagnos hade lägre risk att dö i cancer än de som slutade ta läkemedlet när de fick sin cancerdiagnos, säger professor Jiri Bartek vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Antabus tumördödande effekt är känd sedan tidigare, men det har hittills varit oklart hur läkemedlet påverkar cancercellerna. Genom laboratorieförsök upptäckte forskarna att läkemedlet bryts ned till en molekyl som gör att det naturligt förekommande proteinet NPL4 klumpar ihop sig med sin partner, kroppens p97-enzym. Denna process ”fryser” och avaktiverar NPL4-p97-duon, som i vanliga fall främjar tumörtillväxt, vilket resulterar i att cancercellerna dör.

– Vår studie fyller en viktig kunskapslucka om disulfirams anti-cancermekanismer och lägger grunden för framtida kliniska studier, säger Jiri Bartek.

Studien finansierades av många olika aktörer, bland annat svenska Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Publikation

“Alcohol-abuse drug disulfiram targets cancer via p97 segregase adaptor NPL4”
Zdenek Skrott, Martin Mistrik, Klaus Kaae Andersen, Søren Friis, Dusana Majera, Jan Gursky, Tomas Ozdian, Jirina Bartkova, Zsofia Turi, Pavel Moudry, Marianne Kraus, Martina Michalova, Jana Vaclavkova, Petr Dzubak, Ivo Vrobel, Pavla Pouckova, Jindrich Sedlacek, Andrea Miklovicova, Anne Kutt, Jing Li, Jana Mattova, Christoph Driessen, Q. Ping Dou, Jørgen Olsen, Marian Hajduch, Boris Cvek, Raymond J. Deshaies & Jiri Bartek
Nature, online 6 december 2017, doi: 10.1038/nature25016