Publicerad: 2018-04-13 13:52 | Uppdaterad: 2021-04-20 10:35

Anslag till KI från Cancerfonden

I vårens utdelning beviljar Cancerfonden anslag till 28 nya forskartjänster som finansieras i upp till sex år. Forskare vid Karolinska Institutet tar hem fjorton av tjänsterna.

Cancerfonden ger i vårens anslagsutdelning medel till 28 nya forskartjänster och finansierar därmed totalt 56 forskartjänster i år. Forskare vid Karolinska Institutet beviljas fjorton av dessa nya tjänster.

Tjänsterna tilldelas forskare i olika steg i karriären och syftet är att forskarna ska kunna fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

I vårens anslagsutdelning går sju av totalt tio beviljade postdoktortjänster till forskare vid Karolinska Institutet. Dessa forskare är Rodriguez Garcia Aida, Hannah Brooke, Lu Donghao, Isabel Hofman, Lina Wik Leiss, Pan Yanbo och Bo Zhang. Tjänsterna finansieras i tre år.

Erik Norberg tilldelas tjänsten Junior Investigator Award och Marianne Farnebo tjänsten Senior Investigator Award, som innebär finansiering i sex år vardera.

Sexåriga kliniska forskartjänster på halvtid, Junior Clinical Investigator Award, tilldelas Mattias Carlsten och Jana Marit de Boniface.

Två KI-forskare tilldelas också Senior Clinical Investigator Award; sexåriga kliniska forskartjänster på 50 procent, där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Dessa forskare är Theodoros Foukakis och Leonard Girnita.

Med syfte att ytterligare stärka svensk forskning på bukspottkörtelcancer har Cancerfonden även utlyst två så kallade Fellowships inom området. Ett av dessa anslag går till KI-forskaren Sarhan Dhifaf.