Publicerad: 2022-12-12 13:18 | Uppdaterad: 2022-12-13 17:05

Anslag från VR inom antimikrobiell resistens och pandemins påverkan på samhället

dekorativ bild.
Foto: Getty images. Foto: Getty images.

Vetenskapsrådet (VR) har i sin senaste utlysning tilldelat strax över 19 miljoner kronor till sex projekt vid KI. Projektet som tilldelats störst bidrag syftar till att studera långsiktig påverkan av pandemin på livsstil och hälsa hos unga vuxna.

Erik Melén vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, är projektledare för projektet ”Efter pandemin; immunitet och postcovid-symptom hos unga vuxna”, som har tilldelats över fem miljoner kronor i projektanslag. Projektet utgår från den longitudinella BAMSE-studien där forskare följt 4000 barn från födseln till vuxen ålder.

Professor Erik Melén
Erik Melén Foto: Fotogruppen Sös

– Anslaget innebär att vi kan utveckla det framgångsrika samarbete vi har mellan KI, Region Stockholm, KTH och SciLifeLab, och att vi också kan utnyttja hela potentialen i vår omfattande BAMSE-studie; från genetik och mekanismer till hälsa hos unga vuxna och hur pandemin påverkat individ, grupp och samhälle, säger Erik Melén.

Med hjälp av anslaget kan forskargruppen nu följa upp hur studiedeltagarna mår efter pandemin och kopplar det till biomarkörer från blodprov som deltagarna tar hemma.

– Sådant upplägg har enorm potential även i andra stora studier eftersom deltagarna inte behöva åka in till provtagningscentral utan provet tas hemma och skickas sedan med posten till lab för analys. Detta möjliggör t.ex. monitorering av sjukdomsaktivitet, smittspridning eller mätning av läkemedelsnivåer i blodet, menar Erik Melén.    

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens

Shilpa Ray vid institutionen för laboratoriemedicin tilldelas SEK 5 000 000 i projektbidrag för projektet ”Identifiering av ett nytt icke-antibiotiska bakteriedödande medel för att bekämpa antimikrobiell resistens”.

Cecilia Stålsby Lundborg vid institutionen för global folkhälsa tilldelas SEK 1 200 000 i projektbidrag för projektet ”Design och implementering av silverbaserade nanopartiklar för att bekämpa antibiotikaresistens”.

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

Anna Mia Ekström vid institutionen för global folkhälsa tilldelas SEK 3 000 000 i projektbidrag för projektet ”Pandemirestriktioners påverkan på tonårsflickors och unga kvinnors reproduktiva hälsa i Uganda - Lärdomar för bättre global beredskap vid framtida pandemier (GIRLS)”.

Erika Laukka vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas SEK 2 400 000 i projektbidrag för projektet ”Långsiktig uppföljning av individer med långvariga nedsättningar i kognitiv funktion efter mild Covid-19”.

Erik Melén vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset tilldelas SEK 5 100 000 i projektbidrag för projektet ”Efter pandemin; immunitet och postcovid-symptom hos unga vuxna”.

Giorgio Tettamanti vid institutet för miljömedicin tilldelas SEK 2 400 000 i projektbidrag för projektet ”COVID-19 och barncancer”.