Publicerad: 2019-04-05 09:14 | Uppdaterad: 2019-10-01 09:53

Anslag från Cancerfonden till OnkPat

Felix Haglund har erhållit Junior Clinical Investigator Award för sin forskning om ”Genetic, molecular and clinicopathological studies of sarcomas.” Sean Rudd har fått Junior Investigator Award för sin studie ”Targeting SAMHD1 to enhance existing cancer therapies.” Slutligen har Isabelle Magalhaes fått Fellowship i Ovarialcancerforskning för sin studie ”Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy for the treatment of advanced ovarian cancer.”