Publicerad: 2024-07-03 09:15 | Uppdaterad: 2024-07-03 10:14

Anslag från Afa Försäkring till KI-forskning om arbetsmiljö och hälsa

Sad woman looking out a window
Foto: Getty Images

Svetspartiklars hälsorisker och sjukfrånvarons konsekvenser vid psykisk ohälsa är ämnen för två av de sex forskningsprojekt som nu beviljats sammanlagt 18 miljoner kronor av Afa Försäkring. Tre av de sex projekten drivs av forskare vid KI.

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor om året. Målet är att bidra till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

I årets andra anslagsomgång har Afa Försäkring beviljat finansiering av sex nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa. Tre av dessa forskningsprojekt drivs av forskare vid Karolinska Institutet.

De tre KI-projekten

Hur påverkar lungdos och sammansättning av svetspartiklar förekomst av inflammation och senare sjukdom hos svetsare?

I Sverige utsätts 250 000 svetsare och ett okänt antal andra arbetare i samma miljö för svetsrök på arbetsplatsen. Inandning av röken innebär en ökad risk för hjärtsjukdom, kronisk bronkit och KOL. 

Det behövs mer kunskap om vid vilka exponeringsdoser hälsan påverkas och om vissa svetspartiklar är särskilt skadliga.  

Hanna Karlsson
Hanna Karlsson. Foto: Hanna Karlsson

Hanna Karlsson, senior forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas 3 847 146 kronor för att beräkna hur mycket partiklar som hamnar i lungan vid olika svetsarbeten och för att undersöka hur partiklarnas storlek, sammansättning och frisättning av metaller ökar risken för sjukdom. Projektet pågår till och med november 2027.

Funktionell eller dysfunktionell sjukfrånvaro? En studie av sjukfrånvarons konsekvenser efter arbetsinriktade insatser vid vanlig psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Att bli sjukskriven kan ge tid för återhämtning men kan också leda till mer sjukfrånvaro och oro för återgång i arbete. 

Idag saknas kunskap om vilka konsekvenser denna typ av ohälsa har över tid. 

Gunnar Bergström
Gunnar Bergström. Foto: Anna Löfgren

Gunnar Bergström, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas 4 694 969 kronor för att undersöka sjukskrivning som åtgärd vid psykisk ohälsa och dess konsekvenser för symtom, arbetsförmåga och framtida sjukfrånvaro. Projektet pågår till och med december 2027.

Registerrandomiserad jämförelse (RRCT) av rehabiliteringsregimer efter böjsenskada i tummen 

Ungefär 50 personer opereras årligen för skada på böjsenan i tummen. I nära en femtedel av fallen brister senan under rehabiliteringen, vilket kräver en ny operation. 

Tidig rörelseträning rekommenderas efter kirurgisk behandling av böjsenor i övriga fingrar, men belägg saknas för att det också gäller tummen. 

Porträtt av forskaren Maria Wilcke.
Maria Wilcke. Foto: N/A

Maria Wilcke, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, tilldelas 2 916 915 kronor för att i en randomiserad registerstudie undersöka om ingipsning efter böjsensoperation i tummen kan minska risken för att senan brister under rehabiliteringen. 

I studien ingår alla patienter som registreras för denna typ av skada i det nationella kvalitetsregistret för handkirurgi, HAKIR. Projektet pågår till september 2029.