Publicerad: 2018-10-22 15:18 | Uppdaterad: 2019-08-19 11:45

Anna Martling har utsetts till dekan för Campus Nord

Vi gratulerar professor Anna Martling, forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som blivit utsedd till dekan för Campus Nord i Karolinska Institutets nya ledningsorganisation.

Anna Martling är professor i kirurgi vid KI och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2008 har hon varit forskargruppsledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska-, translationella och epidemiologiska studier på kolorektal cancer.

Som framgick vid hearingen så vill Anna bland annat arbeta för en snabbare och enklare implementering av forskningsresultat i sjukvård genom inrättande av centrum för klinisk uppföljningsforskning. "Det är av yttersta vikt att KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare. Vi måste gemensamt ta chansen att nu skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö för en världsledande translationell forskning!"

Dekanuppdraget

Dekanuppdraget är på fyra år och gäller från och med den 1 januari 2019. I uppdraget ingår bland annat att företräda och vara talesperson för de institutioner som ingår i gruppen, se till så att fakultetsnämndens och övriga universitetsövergripande beslut implementeras på respektive institution samt att ansvara för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och i gränssnittet gentemot bland annat sjukvård (Stockholms läns landsting), näringsliv och internationella aktörer.

De 22 institutionerna indelas i följande tre grupper och varje institutionsgrupp kommer att ledas av en dekan:

Campus Nord, dekan Professor Anna Martling vid MMK

 • Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS),
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS),
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS),
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH),
 • Institutionen för medicin, Solna (MedS),
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK),
 • Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat),
 • Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Campus Solna, dekan Professor Christer Höög vid CMB

 • Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa),
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB),
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB),
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC),
 • Institutet för miljömedicin (IMM),
 • Institutionen för neurovetenskap (Neuro),
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Campus Syd, dekan Professor Maria Eriksdotter vid NVS

 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut),
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS),
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
 • Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED),
 • Institutionen för medicin, Huddinge (MedH),
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS),
 • Institutionen för odontologi (Dentmed)